środa 19 czerwca 2024     Gerwazy, Protazy, Julianna
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Pomysł na uzdrowienie gorzowskiego szpitala
eGorzowska - 2726_ZB6HW00bUaVSoNcRF4HF.jpg

Zarząd województwa lubuskiego oraz dyrektor szpitala w Gorzowie Marek Twardowski stoją na stanowisku, że nie ma innego ratunku dla placówki przy ul. Dekerta jak tylko przekształcenie w spólkę prawa handlowego.

Taką informację Zarząd przekazał 29 czerwca na konferencji prasowej w Zielonej Górze, przedstawiając ścieżkę przekształcenia placówki oraz korzyści jakie niesie za sobą ta operacja. Dzięki temu szpital w Gorzowie, zadłużony na ok. 230 mln zł, może liczyć na 150 mln zł wsparcia z budżetu państwa.

O sprawie pisaliśmy w felietonie z 19 czerwca "Uwierzyć dyrektorowi"
:
http://www.egorzowska.pl/pokaz,felietony,2687,

Marszałek uspokaja

W czasie konferencji marszałek Elżbieta Polak powiedziała:
- Była informacja, że stanowisko jest niepotrzebne, że jest brak współpracy i radni są zaskoczeni. To jest nieprawda, bo na każdej sesji zarząd przedstawia informację nt. działalności naszych szpitali wojewódzkich. Od 2009 roku szpital w Gorzowie jest wymieniany jako placówka przygotowywana do przekształcenia – i dodała, że 1 lipca 2011 zmieniała się ustawa, która dała nowe możliwości. Teraz jest szansa na uzyskanie dotacji na pożyczki udzielone przez samorząd województwa.

E. Polak rozmawiała o sprawie przekształcenia szpitala w Gorzowie 12 stycznia w Warszawie z wiceministrem zdrowia Markiem Haberem. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości nowych rozwiązań finansowych dla zadłużonych szpitali w kontekście ustawy o działalności leczniczej. Z kolei w kwietniu wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z wiceministrem  Aleksandrem Soplińskim. Rozmowy dotyczyły możliwości oddłużenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło możliwość pozyskania dotacji (ok. 148,7 mln zł) na piśmie.
– Nieprawdą jest, że zarząd prowadzi działania potajemnie, chaotycznie. Te zadania wpisaliśmy także w zadania nowego dyrektora szpitala – powiedziała marszałek. Jeśli chodzi o sprawy pracownicze w szpitalu, to E. Polak zapewniła: - Z dniem przekształcenia szpitala w spółkę, pracownicy staną się z mocy prawa pracownikami nowego podmiotu, czyli spółki.

Szpital tonie w długach
Świadczą o tym zestawienia finansowe, które przedstawiła dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Elżbieta Kasprzak. – Była duża poprawa wyniku finansowego w latach 2009-2010, ale w 2011 roku sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, a stan zobowiązać ulega zwiększeniu – mówiła. Na podstawie danych z pierwszych czterech miesięcy 2012 roku widać, że jednostka się nie bilansuje. Wynik wykazuje stratę na poziomie 5,8 mln zł, a zobowiązania długoterminowe to już ok. 230 mln zł. Jednostka, w wyniku zawartych porozumień – oprócz bieżącej działalności – musi płacić 5 mln zł.

Jaka przyszłość czeka gorzowski szpital do końca 2012 roku? Szpital założył w planie przychód wysokości 190 mln zł, a już sama wartość zakontraktowanych świadczeń na dzień dzisiejszy to 180 mln zł. – Sytuacja w tym roku na pewno się nie poprawi. Dodam, że 98 procent przychodu w niemal wszystkich szpitalach w kraju, to kontrakt z NFZ – powiedziała dyrektor E. Kasprzak. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to obecnie w szpitalu pracują 1854 osoby.

Jak przekształcić szpital?
Ścieżka przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego rozpoczyna się od przyjęcia stanowiska w sprawie przekształcenia. Następnie muszą być podjęte działania w zakresie:

1) przygotowania uchwały o przekształceniu,
2) przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przekształcenia,
3) opracowania przez dyrektora jednostki kwestionariusza przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową oraz przygotowanie 17 załączników niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia,
4) opracowania przez dyrektora jednostki programu naprawczego.

Następnie Sejmik Województwa (na sesji jesiennej) musi wyrazić zgodę na przekształcenie szpitala w Gorzowie. w Spółkę Prawa Handlowego, a organ założycielski musi przygotować akt przekształcenia. Na końcu ścieżki, dyrektor jednostki przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne do wpisania spółki do KRRS-u.

Zagrożenia i korzyści

Z jakimi zagrożeniami wiąże się przekształcenie szpitala? Jak powiedziała dyrektor E. Kasprzak, to głównie krótkie ustawowe terminy od czasu podjęcia uchwały przez sejmik poprzez wpis do Rejestru Wojewody, KRSS-u i uzyskania dotacji, a także opór społeczny przed planowanymi zmianami. Dodatkowo istnieje ryzyko nieskorzystania z dotacji ze względu na zbyt ograniczone środki w stosunku do problemu w skali kraju - zabezpieczenie w budżecie Ministerstwa Zdrowia (1,4 mld złotych przy zadłużeniu jednostek w kraju na ponad 10 mld złotych). Należy też pamiętać o ograniczonych środkach z NFZ na realizację świadczeń w stosunku do potrzeb zdrowotnych i potencjału szpitali.

Zdecydowanie więcej jest korzyści, do których zalicza się:
1) uzyskanie przez Województwo Lubuskie wsparcia finansowego w postaci dotacji i umorzenia części przejętych po przekształconym SPZOZ-ie zobowiązań;
2) przejrzysty nadzór właścicielski;
3) poprawa jakości i dostępności udzielanych przez Szpital świadczeń medycznych;
4) zmniejszenie kosztów finansowych wynikających z obsługi zobowiązań (na dzień dzisiejszy jest to koszt ok. 500 tys. zł miesięcznie);
5) poprawa płynności finansowej poprzez m.in. zredukowanie kwoty zobowiązań wynikającej z zawartych porozumień, które na dzień dzisiejszy stanowią dodatkowe obciążenie Jednostki w wysokości 5 mln zł miesięcznie;
6) zwiększenie wiarygodności wśród dostawców przekładające się w sposób bezpośredni na negocjowane ceny dostaw;
7) efektywniejszy sposób zarządzania;
8) większa możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych;
9) poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych;
10) możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ;
11) przejrzysta gospodarka finansowa w zakresie zarządzania wewnątrz Spółki i jej funkcjonowania w otoczeniu.

Na ile możemy liczyć?
Przekształcając szpital w spółkę możliwa jest do uzyskania przez Województwo Lubuskie pomoc finansowa z budżetu państwa w postaci umorzenia zobowiązań przejętych przez województwo po przekształconym SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie (łącznie 17,2 mln zł) oraz na dotację na zobowiązania (ponad 131,5 mln zł).

Jak postawić szpital na nogi?

- 1 czerwca br. zastałem jednostkę, która ma 257 mln zł długu i groźbę zakręcenia gazu i innych mediów za kilka dni. Uważam, że absolutnie nie ma żadnego innego sposobu i innego pomysłu jak szpital w Gorzowie postawić na nogi – powiedział Marek Twardowski, który od miesiąca pełni funkcję dyrektora placówki. Jego zdaniem, szpital w Gorzowie może działać sprawnie, ale musi działać tak, jak przedsiębiorstwo. – Zależy mi na tym, żeby zarząd i sejmik podjął uchwałę intencyjną, abym miał wolną wolę to robić. Pieniądze do uzyskania są ogromne. 150 mln zł to kwota niebagatelna. Zostanie nam ok. 82 mln zł długu – dodał. Chce, aby gorzowski szpital nie był już ciężarem dla województwa, ale żeby się rozwijał. Mamy jednak niewiele czasu, bo termin na przekształcenie mija 31 grudnia 2013 roku. Jeśli do tego czasu, placówka nie stanie się spółką, to grozi jej likwidacja (chyba, że województwo pokryje cały dług). – Nie ma przeciwwskazań, aby szpital dalej nazywał się „wojewódzki” – tłumaczył M. Twardowski i uspokoił pracowników szpitala. Potwierdził, że z mocy prawa wszyscy, którzy są w SPZOZ-ie, przechodzą do spółki.

Dlaczego warto łączyć?

Kolejną sprawą jaką zajmą się radni na poniedziałkowej sesji, będzie uchwała w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medkol” w Zielonej Górze ze 105 Szpitalem Wojskowym w Żarach. - Takie warunki zaproponowało Ministerstwo Obrony Narodowej. To stanowisko jest dla nas bardzo ważne, gdyż jest kluczowe dla podjęcia decyzji przez MON – powiedziała marszałek. Robert Sapa, który zajmował się cały czas tą sprawą, przekazał informacje nt. zabezpieczenia medycznego w aspekcie jednostek zdrowia w regionie. Północna część województwa ma należeć pod szpital w Gorzowie, środkowa - do szpitala w Zielonej Górze, a dolna – do szpitala wojskowego. To jest optymalne wykorzystanie infrastruktury i kadry medycznej. Połączenie obu zakładów pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostek, poprzez m.in. uzyskanie korzystniejszych warunków u kontrahentów na zakup sprzętu, lekarstw i materiałów medycznych, a także racjonalizacje wykorzystania sprzętu jakim dysponują jednostki.

Oprac. Hak


1 lipca 2012 08:19, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Absolutorium dla Prezydenta
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki otrzymał we wtorek (18 czerwca) absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Miasta. Za udzieleniem absolutorium głosowało ... <czytaj dalej>
O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Wspólnota Mieszkaniowa Marwice 81a-B

ul. Wawrzyniaka 79 m. 3a, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 43 07
branża: Wspólnoty mieszkaniowe <czytaj dalej>
"Jaworski-Ziemecka" S.C.

ul. Sczanieckiej 47, Gorzów Wlkp.
tel.
branża: Spożywcze artykuły - detal <czytaj dalej>
"Pete-Partner" S.C. Przemysław Sołtysiak Tomasz Sołtysiak

ul. Wróblewskiego 19 b/6, Gorzów Wlkp.
tel. 509 065 088
branża: Chemia gospodarcza - detal <czytaj dalej>

Z wizytą u Mikołaja
Najbardziej wyczekana przez Cysię wizyta w Napapiiri (Krąg Polarny) u ... <czytaj dalej>
Zmiany, na które trzeba się przygotować
Polskę i Europę czekają wielkie zmiany, na które trzeba być ... <czytaj dalej>
Zakończyli rok akademicki
To było wspólne zakończenie roku akademickiego Uniwersytetów III Wieku z ... <czytaj dalej>
Pizza z automatu
Czego na Gontowcowym szlaku zabraknąć nie może? Oczywiście budowli gontem ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_2237.jpg
admin ego:
Związki Gorzowa z Wielkopolską
Jeszcze w sprawie przynależności Gorzowa do Wielkopolski. Ziemia na której był ... <czytaj dalej>
admin ego:
Pośród meszek, komarów i wędrujących reniferów
Wczorajszy dzień spędziliśmy pod znakiem fińskiej Laponii, przepięknych widoków, komarów ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5156:
Tak jak unia ogrywa, tak ogrywałem w wieku 5 lat. <czytaj dalej>
Anonim_5156:
Jestem zawodnikiem extra-lidze Holdem Poker i aby puścić bez majtek przeciwników dorzucam do puli 10 zł pln ze środków unijnych. Stracą przez <czytaj dalej>
Anonim_5148:
Zauważyliście, że ten gość powyżej zawzięcie dyskutuje z samym sobą :) <czytaj dalej>
Anonim_4245:
a kierunek bezpieczeństwo narodowe żeby po nim zostawac policjantem albo żołnierzem - to juz lepiej isc do szkólki policyjnej albo wojskowej i do <czytaj dalej>
Anonim_4245:
ratownictwo medyczne i fizjoterapia to są kierunki po których są najniższe wynagrodzenia na liscie płac

więc po co kto miałby isc na <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej