poniedziałek 17 czerwca 2024     Albert, Laura, Adolf
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Centrum onkologii jest potrzebne - to oczywiste
eGorzowska - 2273_jTHszO44lYXe7EXwVoqt.jpg3 lutego w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się IV posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego. Jednym z tematów był rozwój onkologii w północnej części województwa.

Na konferencji prasowej wojewoda Marcin Jabłoński przekazał stanowisko, które wynika z analizy danych, jakie spłynęły od konsultantów wojewódzkich i krajowych zajmujących się onkologią.
– Kiedy rozpoczęła się dyskusja na temat rozwoju onkologii w północnej części regionu, zdecydowałem, że nie będziemy zabierać głosu w tej sprawie, dopóki nie zbierzemy pełnych danych, analiz i opinii, które pozwolą merytorycznie odnieść się do problemu – powiedział wojewoda.

Podkreślił, że jest potrzeba powołania i rozwoju centrum onkologii i radioterapii na północy województwa lubuskiego. – Opinii na ten temat wcześniej było wiele i różnych. Teraz wielu przeciwników zmieniło swoje zdanie – dodał M. Jabłoński.

Na konferencji, dyr. wydziału polityki społecznej LUW Małgorzata Krasowska-Marczyk wskazała, że – biorąc pod uwagę wskaźnik pięcioletnich przeżyć pacjentów w wieku 15-99 lat, u których zdiagnozowano nowotwór – nasze województwo zajmuje ostatnie miejsce w kraju. Wobec średniej 42,2 proc. wynik lubuski jest znacznie mniejszy – 37,1 proc. Niemal dziesięciu procent brakuje nam do najlepszego województwa mazowieckiego.

Argumentem wskazującym na konieczność rozwoju centrum onkologii w Gorzowie jest prognozowany 40-proc. wzrost zachorowalności na nowotwory w l. 2006-25, a także znaczne migracje mieszkańców północnej części lubuskiego do ośrodków radioterapii i brachyterapii w innych województwach. Zielonogórski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wskazał, że ich wartość wynosi ok. 32 mln zł, z czego ponad 16 mln zł to wartość migracji pacjentów z północy regionu.

Trzeba podkreślić, że choć na północy województwa mieszka ok. jedna trzecia populacji Lubuszan, to właśnie stąd migruje dwa razy więcej chorych - niż z południa lubuskiego - do ośrodków w innych województwach.

W czasie posiedzenia zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego powołanego przy Wojewodzie Lubuskim wypracowano stanowisko, w którym czytamy:
„Biorąc pod uwagę trendy epidemiologiczne, nowoczesne metody leczenia oraz dobro pacjentów Zespół do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego powołanego przy Wojewodzie Lubuskim popiera inicjatywę rozwoju lecznictwa onkologicznego w północnej części województwa lubuskiego, w tym utworzenia ośrodka radioterapii.
W opinii autorów opracowania „Nowotwory złośliwe w Polsce – wskaźniki pięcioletnich przeżyć według województw – różnice regionalne w czasie przeżycia chorych wynikają z wielu przyczyn, np.;
• organizacji systemu opieki onkologicznej,
• czasu dostępu do leczenia,
• jakości metod diagnostycznych,
• zakresu leczenia wdrażanego w ośrodkach,
• stopnia zaawansowania nowotworu w chwili rozpoznania i rozpoczęcia leczenia.

Biorąc pod uwagę dobro pacjentów onkologicznych oraz:
• najniższy w kraju wskaźnik pięcioletnich przeżyć osób, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy w wieku 15-99 lat,
• rosnący trend współczynnika zgonów z powodu nowotworów,
• niepokojąco wysoki współczynnik zgonów z powodu nowotworów, których umiejscowienie pierwotne nie było znane (co może świadczyć o późnej diagnozie i rozległych przerzutach) - trzecia przyczyna zgonu z powodu nowotworów u kobiet i piąta – u mężczyzn.
• zwiększone migracje mieszkańców północnej części województwa lubuskiego do ośrodków w innych województwach, szczególnie w zakresie radioterapii i brachyterapii,
• opinie Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich, w tym do spraw radioterapii,
• preferowaną coraz częściej metodę leczenia skojarzonego (równoczesna chemioterapia i radioterapia)

uznano za zasadny rozwój lecznictwa onkologicznego w północnej części województwa lubuskiego, w tym utworzenie ośrodka radioterapii.

Powyższe działania będą miały wpływ na poprawę dostępności, jakości i zakresu leczenia w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, skrócenie czasu leczenia onkologicznego. Przełoży sie to bezpośrednio na poprawę wyników leczenia oraz jakość życia pacjentów onkologicznych i ich rodzin (ograniczenie niedogodności oraz obciążeń fizycznych, psychicznych i finansowych).

Ponadto rozwój lecznictwa onkologicznego może wpłynąć na zmniejszenie ilości migracji poza województwo, a tym samym zatrzymanie środków finansowych na leczenie onkologiczne w LOW NFZ oraz przyczynić się do pozyskania środków za leczenie pacjentów z ościennych województw.

Liczyć się jednak należy z koniecznością:
• zaangażowania dużych środków finansowych na realizację powyższego działania (m.in. infrastruktura , sprzęt),
• zapewnienia kadry specjalistycznej,
• zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług.

Podłożem wielu decyzji dot. ochrony zdrowia jest zazwyczaj aspekt finansowy, natomiast pacjent znajduje się na dalszym planie. Zapomina się, iż w systemie ochrony zdrowia to właśnie pacjent i jego potrzeby powinny wyznaczać kierunki rozwoju opieki zdrowotnej. Zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka oraz warunkiem dla dobrego samopoczucia i odpowiedniej jakości życia, a także bogactwem dla społeczeństwa. Inwestycje w zdrowie i jego ochronę, których celem jest utrzymanie zdrowia i jego umacnianie, stanowią inwestycje w kapitał ludzki będący jednym z zasadniczych czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Waga problemu zarządzania zdrowiem, inwestycji w zdrowie i problematyka jego ochrony nabiera w tym przypadku szczególnego znaczenia.”

Prezentujemy opinie konsultantów wojewódzkich i krajowych związanych z onkologią (za www.luw.pl), którzy popierają inicjatywę rozwoju onkologii w północnej części regionu:

konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej prof. dr hab. Marian Reinfuss

„Biorąc pod uwagę optymalny wskaźnik dostępności akceleratorów na poziomie 1 na 200 tys. mieszkańców na terenie woj. Lubuskiego, należy dążyć do zainstalowania w przyszłości pięciu w pełni czynnych i nowoczesnych urządzeń”. Konsultant podkreśla także, iż lepiej jest mieć 2-3 mniejsze ośrodki konkurujące ze sobą, niż jeden niemający żadnej konkurencji – korzystają na tym chorzy oraz samorządowe władze służby zdrowia.

konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej dr n. med. Danuta Rogowska
„Propozycja powstania kompleksowego ośrodka zabezpieczającego potrzeby pacjentów w podregionie gorzowskim jest godna rozważenia. Poprawiłoby to możliwość leczenia w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania i skróciło czas oczekiwania na leczenie, co bezpośrednio przełoży się na poprawę wyników leczenia.”

konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Konsultant uznaje za uzasadnione rozważenie możliwości utworzenia dodatkowego ośrodka onkologicznego w Gorzowie. Powinien on posiadać przede wszystkim możliwość prowadzenia radioterapii oraz z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe stanowić jednostkę satelitarną wobec Lubuskiego Ośrodka Onkologii w Zielonej Górze. Uzasadnieniem dla utworzenia dodatkowego ośrodka jest rosnąca zachorowalność i umieralność na nowotwory w województwie lubuskim oraz niski wskaźnik pięcioletnich przeżyć. Wpływ na te wskaźniki może mieć m.in. ograniczona dostępność do radioterapii w regionie.

konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej prof. dr hab. Jerzy Stelmachów

Konsultant popiera inicjatywę utworzenia ośrodka onkologicznego w Gorzowie i deklaruje pomoc w uruchomieniu tej działalności. Utworzenie ośrodka poprawi sytuację pacjentek onkologicznych, skracając i upraszczając drogę do wizyt kontrolnych jak i rozpoczęcia leczenia.

konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej dr hab. n. med. Andrzej Roszak

„Rozwój bazy onkologicznej w Gorzowie jest w pełni uzasadniony – sytuacja epidemiologiczna dot. chorób nowotworowych w woj. lubuskim świadczy o konieczności poprawy w zakresie diagnostyki, leczenia oraz długoterminowej opieki nad chorymi na nowotwory złośliwe. Z uwagi na skojarzony charakter lecznictwa onkologicznego (leczenie operacyjne łączone z chemio- i radioterapią) należy rozważyć powstanie ośrodka radioterapeutycznego." Konsultant jest przekonany o konieczności centralizacji leczenia w tej dziedzinie w szpitalach w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli. Docelowo powinien także powstać ośrodek akredytacyjny w dziedzinie ginekologii onkologicznej w woj. lubuskim.

były konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
Profesor Chybicka popiera powstanie dodatkowego ośrodka w województwie lubuskim – ośrodek jest jak najbardziej potrzebny (poprawa jakości metod diagnostycznych i zakresu leczenia, poprawa leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania, skrócenie czasu oczekiwania na leczenie, zmniejszenie i odwrócenie migracji).

konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
Konsultant powstanie ośrodka w Gorzowie uważa za w pełni uzasadnione i możliwe do zrealizowania. Obecna i specjalizująca się kadra medyczna pozwala na właściwe zabezpieczenie leczenia chorych na nowotwory, w tym również nowotwory układu krwiotwórczego. Ze względu na liczbę zatrudnionych specjalistów w istniejących ośrodkach profesor wskazuje na możliwość podziału zakresu działalności pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem.

Tekst i foto Hanna Kaup

3 lutego 2012 20:47, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Oby stanowisko Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego i Wojewody było zwiastunem dobrego klimatu do utworzenie Gorzowskiego Centrum Onkologicznego.
BM, 04.02.2012, 19:11, 79.186.35.77 ##

Dobrze, że TO ruszyłeś, Bronku. Mam nadzieję, że na pustym poparciu i pogadaniu - ja to zwykle bywa - się nie skończy.

bytek, 04.02.2012, 19:53, 79.186.31.115 ##

Andrzeju po takiej deklaracji Wojewody i zespołu nie pozostaje nam nic innego jak dokładnie patrzeć na dalsze ich poczynania i nie odpuszczajmy im na milimetr.

BM, 04.02.2012, 20:42, 79.186.35.77 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Skarżyński Oil Service Spółka Jawna

ul. Kazimierza Wielkiego 61 pok. 320, Gorzów Wlkp.
tel. 605 999 713
branża: Hydraulika siłowa - sprzęt, materiały <czytaj dalej>
"Reseta" Sławomir Wrzosek

ul. KEN 2 /6, Gorzów Wlkp.
tel. 691 767 214
branża: Telekomunikacja - systemy, usługi <czytaj dalej>
"California" S. C. Solarium Robert Różycki i Halina Różycka

ul. Sikorskiego 115 /1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 00 69
branża: Solaria <czytaj dalej>

Pizza z automatu
Czego na Gontowcowym szlaku zabraknąć nie może? Oczywiście budowli gontem ... <czytaj dalej>
Za nami NSK 2024
Refleksje nie tylko z drugiego dnia NSK. Sobotni spacer po Nocnym ... <czytaj dalej>
Nielegalne próby przekroczenia granicy
Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w sprawie cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. W ... <czytaj dalej>
W pierwszym Muzeum Muminków
Specjalnie tak wycelowaliśmy pobyt w Tampere, by wypadł dokładnie w ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 4f.jpg
admin ego:
Co z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
List otwarty organizacji pracodawców do samorządów ze Związku Miast Polskich ... <czytaj dalej>
admin ego:
Po prostu Ii
Ii okazało się bardzo ciekawym miastem. Ludzie najczęściej zatrzymują się ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4245:
Najlepsze koncerty i imprezy odbywają sie w pobliżu i z dala od Gorzowa
na dniach miasta gdzie można napic się piwa przy stoliku, zjesc kieł <czytaj dalej>
Anonim_4245:
wolę stereo.
miejsce pod katedrą nie nadaje się na koncerty
chyba że służy to tylko i wyłącznie urzędnikom magistratu żeby spstryk <czytaj dalej>
Anonim_4381:
NSK to piękna twarz Gorzowa... <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
A studentki Kristinki z Jeninka nie widać ... <czytaj dalej>
Anonim_4375:
):-)
Z.M.P. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej