środa 28 lutego 2024     Makary, Prokop, Hilary
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Nadzieja w krwi pępowinowej
eGorzowska - 13157_TVjFWI9Rslzpywa99sWz.jpgKrew pępowinowa pomoże dzieciom z porażeniem mózgowym. Pierwszy taki program w Polsce.

Własna krew pępowinowa może pomóc dzieciom również w Polsce. Pierwszy pacjent przyjął infuzję 16 listopada 2023 r.

To możliwe dzięki współpracy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu oraz Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM).
– Program zastosowania własnej krwi pępowinowej w mózgowym porażeniu dziecięcym jest realizowany w ramach procedury medycznego eksperymentu leczniczego, na który posiadamy zgodę komisji bioetycznej – powiedziała kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, prof. Magdalena Chrościńska-Krawczyk. – Włączane są do niego dzieci z całej Polski, które posiadają własną krew pępowinową zabezpieczoną w PBKM oraz zostały zakwalifikowane przez neurologa dziecięcego. Koszty programu pokrywa PBKM.

Polscy specjaliści zdecydowali się na zastosowanie tej terapii, ponieważ dotychczasowe wyniki badań klinicznych wskazują na poprawę funkcjonowania pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), którym podano odpowiednie dawki własnej krwi pępowinowej.

BRAK TERAPII PRZYCZYNOWEJ
Mózgowe porażenie dziecięce (ang. cerebral palsy) jest złożonym zespołem zaburzeń rozwoju ruchu i postawy, które powstają w wyniku uszkodzenia rozwijającego się mózgu (najczęściej w życiu płodowym lub w okresie okołoporodowym). Wśród przyczyn przedporodowych mózgowego porażenia dziecięcego wymienia się: choroby somatyczne matki, zakażenia wewnątrzmaciczne, łożysko przodujące, wewnątrzmaciczne zahamowanie rozwoju płodu oraz wady wrodzone płodu. Wcześniactwo oraz niedotlenienie okołoporodowe uważane są za najczęstsze okołoporodowe przyczyny rozwoju MPD. Z kolei wśród przyczyn poporodowych wymienia się zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Statystyki wskazują, że MPD jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności ruchowej wśród dzieci. Częstość jego występowania w Polsce szacuje się na 2-2,5 na 1000 żywych urodzeń. Najczęstszą postacią MPD jest porażenie czterokończynowe.

Rodzice dzieci z MPD przeważnie zauważają takie objawy jak: brak umiejętności prawidłowej stabilizacji głowy i tułowia, brak umiejętności siadania i chodzenia w wieku, w którym oczekuje się, że dziecko powinno to robić. Osoby mające doświadczenie w diagnozowaniu MPD mogą zauważyć u dziecka nieprawidłowości w poruszaniu się i układaniu, zbyt duże lub zbyt małe napięcie mięśni, nieprawidłowe odruchy, utrwaloną asymetrię.

U dzieci z MPD występują również inne objawy, takie jak: zaburzenia słuchu, wzroku, napady padaczkowe, niepełnosprawność intelektualna (najczęściej w stopniu znacznym lub głębokim) oraz u trzech czwartych dzieci silne dolegliwości bólowe. Ból u dzieci z MPD może uniemożliwić im prawidłowe funkcjonowanie.
Zaburzenie to nie jest diagnozowane w żadnym z dostępnych badań prenatalnych. Rozpoznanie MPD jest stawiane na podstawie wywiadu medycznego (dotyczącego okresu ciążowego, okołoporodowego i poporodowego), objawów klinicznych oraz badania obrazowego mózgu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Niezbędne mogą być konsultacje u okulisty, laryngologa, neurologa, a także u logopedy i psychologa.

Obecnie nie jest dostępne leczenie przyczynowe mózgowego porażenia dziecięcego. Brak jest terapii, która mogłaby cofnąć uszkodzenie mózgu i odbudować zniszczoną tkankę.

– Dotychczas dostępne metody leczenia dzieci z MPD skupiają się na leczeniu objawowym. Podstawę terapii stanowi rehabilitacja. Im wcześniej rozpoznamy mózgowe porażenie dziecięce i im wcześniej rozpoczniemy rehabilitację, tym lepsze rokowanie co do poprawy funkcjonowania dziecka. MPD nie możemy jednak wyleczyć – podkreśliła prof. Chrościńska-Krawczyk.

Dzięki odpowiednio dobranej rehabilitacji możliwe jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka i zminimalizowanie skutków uszkodzeń. Farmakoterapia wykorzystywana jest w leczeniu padaczki u dzieci z MPD, a także spastyczności.

NADZIEJA WE KRWI

Chociaż obecnie nie ma przyczynowego leczenia MPD, to od kilku lat prowadzone są na świecie (głównie w USA i Australii) badania nad nową opcją terapeutyczną dla dzieci z tym zaburzeniem rozwojowym. Chodzi o zastosowanie autologicznej (czyli własnej) krwi pępowinowej u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Krew pępowinowa może być pozyskana jedynie w dniu porodu. Jest to metoda nieinwazyjna dla matki ani dziecka, nie wpływa też na przebieg porodu.
– Krew pępowinowa (i zawarte w niej komórki macierzyste) stosowane są od drugiej połowy lat 80. XX wieku w leczeniu chorób hematologicznych. W mózgowym porażeniu dziecięcym odgrywają rolę nieco inne mechanizmy niż te wykorzystywane w hematologii. Są to efekty przeciwzapalne, immunomodulujące oraz parakrynne. Wszystkie one mogą być przydatne w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – wyjaśniła prof. Chrościńska-Krawczyk.

Krew pępowinowa zawiera komórki progenitorowe, które mogą dać początek wielu różnym liniom komórkowym, oraz inne rodzaje komórek macierzystych. Obecne w niej cytokiny przeciwzapalne mogą zmniejszać stan zapalny po uszkodzeniu mózgu. Z kolei wydzielane przez komórki krwi pępowinowej czynniki immunomodulacyjne i neurotropowe mogą sprzyjać naprawie ośrodkowego układu nerwowego.

W medycynie po raz pierwszy wykorzystano krew pępowinową w 1988 roku do rekonstrukcji układu krwiotwórczego u pacjenta z anemią Fanconiego. Od tego czasu zastosowano ją jako źródło komórek hematopoetycznych u kilkudziesięciu tysięcy pacjentów. Ponadto, uznaje się ją za najlepsze źródło komórek krwiotwórczych do transplantacji w chorobach metabolicznych, takich jak zespół Hurlera czy choroba Krabbego.

Obecnie w neurologii prowadzone są badania nad zastosowaniem krwi pępowinowej w leczeniu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej, wrodzonego wodogłowia, ataksji oraz mózgowego porażenia dziecięcego.

Pionierką w dziedzinie badań nad zastosowaniem krwi pępowinowej u pacjentów z MPD jest prof. Joanne Kurtzberg z Duke Centre for Autism and Brain Development, Duke University (USA). Jej zespół przeprowadził m.in. randomizowane badanie kliniczne, którym objęto 63 dzieci z mózgowym porażeniem w wieku od 1. do 6. roku życia. Podzielono ich na dwie grupy, z których jedna otrzymywała infuzję autologicznej krwi pępowinowej, a druga placebo. Po roku dokonano zmiany – pierwsza grupa otrzymywała placebo, a druga krew pępowinową.

Po upływie kolejnych dwóch lat zaobserwowano, że dzięki zastosowaniu krwi pępowinowej w dużej dawce doszło do istotnej – statystycznie i klinicznie – poprawy motoryki dzieci w Skali Funkcjonalnej Motoryki Dużej GFMF-66 (Gross Motor Function Measure) w porównaniu z grupą kontrolną. Co więcej, w badaniach obrazowych odnotowano, że korelowało to ze wzrostem liczby połączeń nerwowych w mózgu.

– Bardzo ważny jest fakt, że nie zaobserwowano działań niepożądanych, co wskazuje na to, że jest to metoda bezpieczna – oceniła prof. Chrościńska-Krawczyk.

Metaanaliza badań, którą opublikowano na łamach czasopisma „Expert Review of Neurotherapeutics”, potwierdziła bezpieczeństwo stosowania terapii z użyciem komórek pozyskanych z krwi pępowinowej u dzieci z MPD i wykazała, że w połączeniu z rehabilitacją pozwala ona uzyskać większy postęp w zakresie tzw. motoryki dużej niż sama rehabilitacja.

POLSKI PROGRAM zastosowania krwi pępowinowej w MPD
Na podstawie dotychczasowych wyników specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu oraz Polskiego Banku Komórek Macierzystych podjęli decyzję o wznowieniu programu u dzieci z MPD, które mają zabezpieczoną własną krew pępowinową.
– Uczestnicy programu będą badani w dwóch niezależnych ośrodkach przed zastosowaniem autologicznej krwi pępowinowej, w trakcie leczenia i po zakończeniu programu. To pozwoli nam na kompleksową ocenę skuteczności terapii – powiedziała prof. Chrościńska-Krawczyk. Zaznaczyła, że u dzieci z najcięższymi postaciami MPD każda poprawa, nawet polegająca na tym, że dziecko będzie potrafiło lepiej stabilizować głowę, czy wykona samodzielnie ruch, jest dla rodziców ogromnie ważna.

– Krew pępowinowa nie jest złotym środkiem, który wyleczy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, natomiast na podstawie badań prowadzonych na świecie, można mieć nadzieję na poprawę stanu tych dzieci z MPD, które funkcjonują najgorzej – zaznaczyła prof. Chrościńska-Krawczyk.

Pierwszych wyników programu można się spodziewać w październiku 2024 r.

Materiał prasowy przygotowany przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia w związku z prelekcją prof. dr hab. n. med. Magdaleny Chrościńskiej-Krawczyk w trakcie XXII Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”, zorganizowanej pod hasłem „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie. Wyzwania dla polskiej ochrony zdrowia”. Wypowiedzi zostały autoryzowane. Jesień 2023.
foto pixabay


28 listopada 2023 21:38, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie ... <czytaj dalej>
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Napiórkowski Bogdan Geodeta

ul. Dowbór-Muśnickiego 12 a/2, Gorzów Wlkp.
tel. 504 949 096
branża: Geodezja - usługi, sprzęt <czytaj dalej>
"Catering" Bogusława Prażanowska

ul. Piłsudskiego 9, Gorzów Wlkp.
tel. 95 761 74 73
branża: Bary <czytaj dalej>
Salon Obuwniczy

ul. Dworcowa 7 /1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 00 95
branża: Obuwie - detal <czytaj dalej>

Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ... <czytaj dalej>
Półpasiec pozostawia długotrwałe dolegliwości
Półpasiec oczami pacjentów: ból i brak informacji o chorobie oraz ... <czytaj dalej>
Ukraina też walczy o Polskę
„Ludzie ludziom ten zgotowali los” - Zofia Nałkowska. Pozwolę sobie przypomnieć ... <czytaj dalej>
Powiatowy Dzień Sołtysa
Wspólne biesiadne spotkanie, upominki, konkursy z nagrodami i tańce – ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_2503.jpg
admin ego:
Dziewiąty cud świata
Wracamy na ścieżki Bohuslänu położonego nad cieśniną Skagerrak w północno-zachodniej ... <czytaj dalej>
admin ego:
Czy Gorzów musi być Wielkopolski
W ramach wtorkowego spotkania Klubu Na Zapiecku Barbara Schroeder gościła ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wystarczą dane
Oszuści nie muszą wcale kraść portfela. Wystarczy, że zdobędą Twoje ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Andrzej Trzaskowski:
Urodziłem się w Gorzowie Wielkopolskim i w Wielkopolskim chciałbym umrzeć. Tak do wczoraj myślałem. Ale skoro mogłem zmienić nazwisko, to i na <czytaj dalej>
Anonim_9144:
No właśnie: Gorzów Wielkopolski w województwie lubuskim. Warto to zmienić. Wiele osób w Polsce błędnie nas osadza w Wielkopolsce. <czytaj dalej>
Maria :
No i wszystko jasne. Ten artykuł powinien przeczytać każdy dorosły gorzowianin aby nie mieć wątpliwości co do pozostawienia nazwy GORZOW.. <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Może wreszcie się uda zlikwidować to wlkp. degradujące Gorzów do poziomu jakiejś podpoznańskiej pipdówy ... <czytaj dalej>
Anonim_5314:
Swego rodzaju czepiactwo z mojej strony: metr sześcienny objętości, nie powierzchni. Powierzchnię mierzymy w metrach kwadratowych :-) ;-) <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej