czwartek 22 lutego 2024     Marta, Małgorzata, Piotr
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Sesja ze strefą

Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że Przewodniczący Rady Miasta zwołał LXIV sesję na dzień 29 maja 2018 r. o godz.15.30 w sali narad (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Sikorskiego 3-4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe.
4. Sprawozdanie z realizacji miejskich inwestycji. Bieżąca informacja na temat wdrożenia ZIT.
5. Informacja dotycząca wyboru formy zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim.
6. Sprawozdanie z realizacji Polityki Społecznej Gorzowa Wielkopolskiego 2023+ za rok 2017.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2017.
8. Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gorzowa Wlkp. na lata 2014-2017.
9. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych za 2017r.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2017r. http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/18976_20180412114055588.pdf http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/116/Majatek_Miasta/ http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/358/2017_rok/ http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/drukuj/300/3570/Sprawozdania_roczne_z_wykonania_planow_finansowych_instytucji_kultury_za_2017r/wersja/ http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/19466_Uchwala_RIO_292.pdf
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2017r., sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2017r., sprawozdaniem rocznym
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017r. oraz informacją o stanie
i sposobie gospodarowania majątkiem trwałym miasta Gorzowa Wlkp. na dzień 31.12.2017r.,
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Gorzowa Wlkp.,
c) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,
d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2017 rok – druk nr 807,
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2017 rok – druk nr 808.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 816.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 817.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 818.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 819.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 820.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2018-2033 – druk nr 821.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. - druk nr 812.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2018” – druk nr 811.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pod nazwą: Kampania edukacyjna dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. „Gorzów miastem bez odpadów” – druk nr 829.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. – druk nr 813.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul.Strzelecką, ul.Wybickiego i rzeką Kłodawką nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 822.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul.Strzelecką, ul.Wybickiego i rzeką Kłodawką –druk nr 823.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 824.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego u zbiegu ulic Podmiejskiej i Łukasińskiego – druk nr 825.
25. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 826.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 809.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 810.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży – druk nr 827.
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Zgody – druk nr 828.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księdza Prałata Witolda Andrzejewskiego na Starym Rynku w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 830.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 831.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 832.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 833.
34. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych – druk nr 806.
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 815.
36. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 814.
37. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I kwartał 2018 r.
38. Przyjęcie protokołu z LXI i LXII sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
39. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
40. Zakończenie obrad.

Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/

UM


28 maja 2018 12:56, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Można zdobyć małe granty
- Z małych grantów skorzystało już wiele fundacji, stowarzyszeń i samorządów. Współpraca transgraniczna jest dla nas bardzo ważna – zapewnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Bruszewska Wiesława Agencja Ubezpieczeniowa

ul. Orląt Lwowskich 11 /4, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 58 91
branża: Ubezpieczeniowi pośrednicy <czytaj dalej>
Firma Usługowa Krystyna Dziewiałtowska-Gintowt

ul. Kosynierów Gdyńskich 109, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 30 00
branża: Rzeczoznawcy <czytaj dalej>
"Extra-Dach" Pokrycia Dachowe Henryk Łagoda

ul. Husarska 35, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 81 11
branża: Dachy, rynny <czytaj dalej>

Konkurs pisanek
51. Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego. Muzeum Lubuskie im. Jana ... <czytaj dalej>
Autorytet
KARTKA Z KALENDARZA... ... dziś 102. rocznica urodzin WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO - ... <czytaj dalej>
Gorzów a sztuczna inteligencja
Czy będziemy umieli zarobić na sztucznej inteligencji w Gorzowie? Jak będziemy ... <czytaj dalej>
Jazzowy duet w Gorzowie
Na ten koncert biletów nie można było dostać już na ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0820.jpg
admin ego:
Zamiast narzekać
Ilekroć korci nas, by PONARZEKAĆ NA DZISIEJSZĄ MŁODZIEŻ, bo dziwnie ... <czytaj dalej>
admin ego:
Na szwedzkiej prowincji
Skoro wczoraj wylądowaliśmy wirtualnie na szwedzkiej prowincji, pozostańmy tam jeszcze ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
W sprawie sztucznej inteligencji
Koniec negocjacji w sprawie unijnego AI Act. Ostateczną treść poznamy ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_6553:
od kiedy do starsi mają okazywać szacunek młodszym a nie na odwrót?

czy dożyliśmy czasów gdzie babcia w autobusie ma ustepować dzie <czytaj dalej>
Anonim_6142:
Pięknie.zmp <czytaj dalej>
Anonim_9422:
Inteligentni mieszkańcy nie wybiorą developera
Bo chcą tanio płacić raty kredytów i najmu. I to jest największym problemem
Trzeba nie <czytaj dalej>
Zawarcianin bez kładki:
Woźniak, twój czas minął. Nic dobrego nie zrobiłeś tylko hop tu, hop tam. Wiarygodny nie jesteś. <czytaj dalej>
Anonim_9674:
Pełne poparcie, brak tylko krótkiego komunikatu, jak nie zrobicie tego w 3 lata to następny sejmik wybieramy w zachodniopomorskim. A 3 LTA TO KUPA <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej