poniedziałek 27 maja 2024     Juliusz, Magdalena, Jan
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Po kontroli w Urzędzie Miasta
Prezentujemy Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 lipca 2014 r.

Temat: Analiza przyczyn kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miasta (2012), zapoznanie z raportem pokontrolnym i ocena realizacji wniosków.
Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie zlecenia przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. od 18.02.2014 do 22.07.2014 r. na 5 posiedzeniach, w tym jednym z wyłączeniem jawności.
W postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną udział wzięli:
1. Jacek Jeremicz - sekretarz miasta,
2. Lidia Matys - dyrektor Wydziału Organizacyjnego UM,
3. Grzegorz Nidecki - specjalista ds. bhp w UM,
4. Joanna Żurawicz - Wydział Audytu Wewnętrznego Kontroli i Analiz UM.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykonywana była w dniach 25 lipca do 8 sierpnia 2012r. w następstwie ujawnionych negatywnych zjawisk w relacjach kierownictwo UM – pracownik, ze wskazaniem na nieumiejętne rozwiązywanie konfliktów i działania o charakterze mobbingu lub/i dyskryminacji, na wniosek Stowarzyszenia Ekspertów BHP za zgodą pokrzywdzonego pracownika Urzędu Miasta.

2. Podejmowanie interwencji na skargi zgłaszane przez pracowników do dyrektorów wydziałów albo ścisłego kierownictwa UM odbywa się bez zachowania formy pisemnej.

3. Przedmiotem kontroli PIP była sprawa konfliktu w komórce BHP, której nie rozwiązał pion organizacyjny.

4. Na terenie Urzędu Miasta w relacjach pomiędzy pracownikami doszło do niewłaściwych relacji międzyludzkich, na które to kierownictwo nie reagowało w sposób właściwy.

5. W Urzędzie Miasta nie opracowano procedur na wypadek zgłoszeń o zdarzeniach, zachowaniach mających znamiona mobbingu.

6. Główna specjalista ds. BHP odmówiła sekretarzowi miasta wydania zaświadczenia o nowym przeszkoleniu (bez przeszkolenia) – bezpośredniemu przełożonemu specjalisty bhp. Sekretarz miasta w następstwie tego przez blisko 7 m-cy od podjęcia pracy na tym stanowisku (od początku 2012 r.) nie posiadał wymaganego przeszkolenia, co jest sprzeczne art. 237³. § 1. kodeksu pracy - pracownik nie powinien być dopuszczony do pracy.

7. Usunięcie ze stanowiska głównego specjalisty ds. BHP spowodowało konieczność zatrudnienia fachowca z zewnątrz, wobec konieczności przeprowadzenia okresowych szkoleń bhp. Podczas szkolenia pracownik służby bhp UM posłużył się materiałem szkoleniowym specjalistycznego wydawnictwa, na wykorzystanie którego UM nie posiadał wymaganej licencji.

8. Komisja stwierdziła, że doszło do nieprawidłowości w przeprowadzaniu szkolenia, w końcowej jego fazie, poprzez przesłanie testów egzaminacyjnych uczestnikom i niedoręczeniu im zaświadczeń.

9. W czasie kontroli prowadzonej przez PIP, 01.08.2012 r. do pracy w strukturze Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (Biuro Egzekucji Administracyjnej) została przyjęta synowa kierownika Oddziału Okręgowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp.

Wnioski:
1. Komisja Rewizyjna zwraca się do Prezydenta Miasta o niezwłoczne podjęcie działań, do których zobowiązany jest na podstawie obowiązującego prawa.
2. Komisja zaleca opracowanie i wdrożenie stosownych procedur przeciwdziałania mobbingowi.
3. Komisja stwierdza, że ujawniane, wszystkie sytuacje konfliktowe w miejscu pracy winny być dokumentowane oraz rozwiązywane z zachowaniem konfrontacji i rzetelnego zbadania materiału dowodowego.

4. Komisja uznaje za celowe przesłanie stanowiska do Głównego Inspektora Pracy w Warszawie z prośbą o rekontrolę Okręgowego Inspektora Pracy spoza Oddziału w Gorzowie Wlkp.

Marek Surmacz
członek Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.


ZDANIE ODRĘBNE

do Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z 22.07. 2014 r. (cz. dotyczącej ustaleń stanu faktycznego) w sprawie: Analiza przyczyn kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miasta (2012), zapoznanie z raportem pokontrolnym i ocena realizacji wniosków, co było przedmiotem prac Komisji w okresie od 18.02.2014 r. do 22.07.2014 r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że:
ad. 2.
Interwencje i skargi zgłaszane przez pracowników do dyrektorów wydziałów albo ścisłego kierownictwa UM w żaden sposób nie znalazło odzwierciedlenia w dokumentacji służbowej Urzędu Miasta.

ad 3.
Przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy była sprawa konfliktu w komórce BHP, z rozwiązaniem którego nie poradził sobie pion organizacyjny, ani też osobiście, odpowiedzialny za ten stan Prezydent Miasta.
Za przyczynę uznano niedostosowanie do pracy w zespole osobę – urzędniczkę, poddaną szczególnej presji (psychicznej i fizycznej), toteż wobec niej zastosowano decyzje kadrowe.
Natomiast pracownika – bez żadnych kwalifikacji do pracy na zajmowanym stanowisku w komórce BHP, inicjującego kolejny konflikt w miejscu swojej pracy (po podobnych „przejściach” w dwóch wydziałach UM) – awansowano.

ad. 4.
Na terenie Urzędu Miasta miały miejsce napaści podwładnego na przełożoną, które w ocenie prawno-karnej powinny wzbudzić uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Doszło bowiem, wobec urzędniczki, nie tylko do przemocy psychicznej ale też fizycznej, o czym kierownictwo UM było informowane na bieżąco, a zgłaszane zjawiska nie tylko ignorowano, ale pracownika zgłaszającego poniżano i ośmieszano.

ad. 7.
Usunięcie ze stanowiska specjalisty ds. BHP spowodowało konieczność zatrudnienia fachowca z zewnątrz, wobec konieczności przeprowadzenia okresowych szkoleń bhp. W tym celu zlecono usługę synowi kierownika Oddziału Okręgowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz nowo zatrudnionemu specjaliście ds. bhp.
Podczas szkolenia nowy pracownik służby bhp UM posłużył się materiałem szkoleniowym specjalistycznego wydawnictwa, na wykorzystanie którego UM nie posiadał wymaganej licencji.

ad. 8.
Szkolenia przeprowadzano z naruszeniem zasad postępowania – po zakończeniu szkolenia (2. godz. wykładu i samokształceniu), wymagany egzamin - przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia, odbyty został „zastępczo” poprzez rozesłanie elektroniczne testów egzaminacyjnych do uczestników szkolenia za pośrednictwem dyrektorów wydziałów ze wskazaniem zwrotnego terminu. Uczestnicy szkolenia nie otrzymali oryginałów zaświadczeń o odbytym szkoleniu. Oryginały zaświadczeń przechowywane są w aktach osobowych pracowników co jest sprzeczne z § 16 u. 2 Rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. (Dz.U.180 z 2004 r. poz.1860).

Marek Surmacz
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

28 sierpnia 2014 20:00, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


"...zaświadczeń o odbytym szkoleniu..." Ot! Byty!
Wszyscy w zgodzie rozeszli się do domu...
Anonim_9412, 29.08.2014, 21:37, 78.10.60.140 ##

BHP to pierdoły niepotrzebne, ale punkt 9 mi się nie podoba. Powinna zostać zwolniona ze stanowiska a osoba ją zatrudniająca po znajomości ukarana zwolnieniem dyscyplinarnym.
Anonim_6412, 08.09.2014, 21:32, 83.20.113.225 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Składy komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego
Radni województwa w trakcie sesji w dniu 20 maja 2024 r. wybrali przedstawicieli komisji w Sejmiku Województwa Lubuskiego VII kadencji. Wybrano ... <czytaj dalej>
Przebudowa Spichrzowej
Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia przebudowy ulicy Spichrzowej. Konsorcjum firm TORMEL i WUPRINŻ, przebuduje ostatni, półkilometrowy odcinek ulicy Spichrzowej. Pierwsze prace ruszą ... <czytaj dalej>
UMCS z Jazz Clubem Pod Filarami
80 lat UMCS w Lublinie z Jazz Clubem „Pod Filarami”. W dniach 14 -17 maja 2024 roku w Akademickim Centrum Kultury ... <czytaj dalej>
Remont schodów
Nowe schody na Piaskach, obok lecznicza zieleń. Rusza remont schodów przy ul. Bohaterów Westerplatte, zejście do ul. Sczanieckiej. Skarpa przy schodach ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę

Okrutny los pierwszych syjamskich bliźniaczek
Znęcanie się fizyczne i psychiczne, okrutne eksperymenty medyczne – życie ... <czytaj dalej>
Poznaj pracę laboratorium
W poniedziałek 27 maja od 13.00 do 16.00 Wielospecjalistyczny Szpital ... <czytaj dalej>
Radni są dla Ciebie
Znacie nowych radnych? Jeśli nie, zapiszcie ich dane i kontakty. ... <czytaj dalej>
Nie ma jak u mamy
W maju przypadają liczne święta. Jednym z nich jest Dzień ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« maj 2024 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_admin.jpg
admin ego:
Piękna inicjatywa w brzydkim mieście
Znany gorzowski lekarz Ireneusz Czerniec zaprosił w niedzielę kandydatów do Rady Miasta, dziennikarzy oraz mieszkańców na spacer ulicami śródmieścia. „Porozmawiajmy i zobaczmy, cóż dobrego możemy zrobić dla naszego miasta, w celu ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_5249aa.jpg
admin ego:
Waligóra z lubuskiego
Dziś przedstawiam Waligórę – kolejną po świętokrzyskiej Sośnie na Szczudłach ... <czytaj dalej>
admin ego:
Mit Matki Polki
W staropolskim społeczeństwie wartość kobiet oceniano na podstawie ich płodności ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5319:
o spisanie danych <czytaj dalej>
Anonim_5319:
Zatroszczymy się...... <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Kristinki z Jeninka nie widać ! <czytaj dalej>
Anonim_7573:
Aha! Mój brat w ramach treningu przed nurkowaniem w Blue Hol w Egipcie "zszedł" na dno Hańczy. Potem, w Egipcie na 150...
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_7573:
Nie ma to jak piaskownica ):-) !!!! <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej