czwartek 30 maja 2024     Joanna, Feliks, Ferdynand
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim coraz bliżej
22 lipca do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożony został kompletny wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. To już ostatnia prosta na drodze do celu. Ministerstwo powinno rozpatrzyć wniosek w ciągu miesiąca. - Jestem przekonana, że możliwość kształcenia lekarzy na naszym uniwersytecie wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, ale również da równe szanse dla zdolnej młodzieży, która wybierze z rożnych powodów UZ – podkreśla marszałek Elżbieta Polak.

Wniosek liczy 1500 stron. Zawiera m.in. wykaz kadry, program kształcenia dotyczący każdego przedmiotu znajdującego się w programie studiów, sylabusy, wykaz infrastruktury, wykaz planowanych inwestycji w zakresie budowy laboratoriów oraz instytutu patomorfologii, regulamin praktyk studenckich, umowy z jednostkami zewnętrznymi oraz projekt porozumienia z Brandenburgią - wlicza doradca marszałek dr Dariusz Kotlęga.

Ministerstwo w ciągu miesiąca powinno wydać opinię oraz wskazać ewentualne braki formalne. Następnie wniosek skierowany zostanie do Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która w ciągu 3-4 miesięcy wyda ostateczną decyzję o powołaniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Potrzeba powołania kierunku lekarskiego wynikała wprost z Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013, ponieważ analiza diagnozy zasobów kadrowych w ochronie zdrowia wskazywała na wieloletnie zaniedbania i deficyty wielu specjalności lekarskich w naszym regionie. Porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia kierunku pomiędzy uczelnią, samorządem, miastem Zielona Góra oraz szpitalem wojewódzkim podpisane zostało w lutym 2012 r. - Tworzenie kierunku lekarskiego rozpoczęliśmy od budowania partnerstwa wielu osób, podkreśla poseł Bożenna Bukiewicz, która od początku idei zabiega o poparcie Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Oczywiście część ludzi nie wierzyła w to, że projekt może się udać. Ale udało się przekonać Lubuską Radę Zdrowia, Sejmik Lubuski podjął również stanowisko w tej sprawie. Senat UZ podjął uchwałę, która również dała nam zielone światło do działania.

Jednym słowem wszystkie ręce na pokład. Bo ten wyjątkowy projekt ma poprawić bezpieczeństwo zdrowotne regionu i wzmocnić jego pozycję. Ma on ogromne wsparcie ze strony samorządu województwa lubuskiego z marszałek Elżbietą Polak na czele. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego zarezerwowano 6 mln zł na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kwota ta będzie wydatkowana w latach 2014 -2015 proporcjonalnie po 50 proc. w danym okresie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przedsięwzięciem. 7 lutego 2012 r. uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 przyjął Sejmik Województwa Lubuskiego.

W ciągu dwóch lat podjęto szereg działań zbliżających do realizacji celu. Podpisane zostały umowy ze szpitalami -także z kliniką w Cottbus na realizację praktyk studenckich. Marszałek Elżbieta Polak prowadziła także rozmowy z władzami Kraju Związkowego Brandenburgia dotyczące możliwości współpracy ze szpitalem w Poczdamie w zakresie szkoleń i praktyk dla studentów powstającego w Zielonej Górze kierunku lekarskiego. Przygotowano już projekt porozumienia.
Podstawą uruchomienia kierunku jest także niezbędna infrastruktura. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski otrzymały dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zagospodarowanie terenu szpitala oraz modernizację oddziałów na potrzeby nauczania klinicznego, a także dostosowanie infrastruktury uczelni.

1. Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego:
Całkowita wartość projektu: 21,3 mln zł
Dofinansowanie: 18,1 mln zł

Na projekt składają się:
1.Przebudowa i modernizacja Patomorfologii z rozbudową o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych.
2.Przebudowa i modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych.
3.Zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo–badawczego, który pozwoli na prowadzenie zarówno zajęć dla studentów kier. lek., jak i prac naukowych. Zakres sprzętu i wyposażenia planowanego do zakupienia konsultowany był ze specjalistami mającymi prowadzić zajęcia ze studentami oraz lekarzami praktykującym w poszczególnych specjalnościach.
4.Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Podgórnej. Obecnie Szpital nie dysponuje odpowiednią liczbą miejsc parkingowych w stosunku do potrzeb -liczby pacjentów, odwiedzających, zatrudnionych, etc. Przebudowa układu komunikacyjnego stworzy 52 nowe miejsca parkingowe dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego.

2. Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia
Całkowita wartość projektu: 12,7 mln zł
Dofinansowanie: 10,8 mln zł

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z 8 ZADAŃ:
1. Przebudowy pomieszczeń w budynku dydaktycznym A-6 i A-0 pod potrzeby uruchomienia nowych kierunków kształcenia: Prawo, Administracja i Logistyka.
2.Przebudowy pomieszczeń w budynku dydaktycznym C-10 pod potrzeby nowego kierunku: Lekarskiego (Medycyna).
3.Przebudowy budynku M-1 w Raculce pod potrzeby nowego kierunku kształcenia: Prawo.
4.Przebudowy pomieszczeń w budynku dydaktycznym A-16 pod potrzeby uruchomienia nowego kierunku kształcenia Psychologia.
5.Zakupu aparatury dla Laboratorium Prototypowania Wyrobów Medycznych Wydziału Mechanicznego.
6.Zakupu aparatury pod potrzeby nowego kierunku kształcenia: Lekarskiego (Medycyna).
7.Zakupu sprzętu naukowo-dydaktycznego do wyposażenia pracowni fizjologiczno-biochemicznej i anatomiczno-antropologicznej do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne.
8. Zakupu aparatury po potrzeby nowego kierunku kształcenia: Logistyki.

3. Laboratorium Środowiskowe
Całkowita wartość projektu: 10,8 mln zł
Dofinansowanie: 9,1 mln zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja oraz doposażenie budynku dydaktycznego znajdującego się przy ul. Chopina. Budynek jest własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i znajduje się na działce o nr 2501.

W ramach inwestycji część istniejących sal dydaktycznych uzyska nową funkcję laboratoriów środowiskowych: systemów produkcyjnych, diagnostyki maszyn i urządzeń, automatyki i robotyki, techniki CNC, mechaniki i wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, termodynamiki i mechaniki płynów, inżynierii materiałowej, inżynierii jakości, modelowania i nadzorowania procesów, podstaw elektroniki i elektrotechniki, technik 3D, mechatroniki, biomechaniki.

Niezwykle ważnym krokiem była decyzja Senatu UZ, będąca zgodą na powołanie kierunku. Na kierunku lekarskim będzie mogło studiować 60 osób. Będą to studia 6-letnie stacjonarne, o praktycznym profilu kształcenia. Ich absolwenci posługiwać się będą tytułem zawodowym lekarza.
Podobne plany związane z utworzeniem kierunku lekarskiego na swoich uczelniach mają Kielce oraz Rzeszów. Projekt z Podkarpacia otrzymał już pozytywną opinię.

Lubuski Urząd Marszałkowski


27 lipca 2014 21:12, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Składy komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego
Radni województwa w trakcie sesji w dniu 20 maja 2024 r. wybrali przedstawicieli komisji w Sejmiku Województwa Lubuskiego VII kadencji. Wybrano ... <czytaj dalej>
Przebudowa Spichrzowej
Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia przebudowy ulicy Spichrzowej. Konsorcjum firm TORMEL i WUPRINŻ, przebuduje ostatni, półkilometrowy odcinek ulicy Spichrzowej. Pierwsze prace ruszą ... <czytaj dalej>
UMCS z Jazz Clubem Pod Filarami
80 lat UMCS w Lublinie z Jazz Clubem „Pod Filarami”. W dniach 14 -17 maja 2024 roku w Akademickim Centrum Kultury ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Za-Za" Pub Danuta Wojciechowski

ul. Obrońców Pokoju 82 a, Gorzów Wlkp.
tel. 95 724 06 29
branża: Puby <czytaj dalej>
"Ergoline" Solarium Jacek Uchański

ul. Sikorskiego 27 c, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 47 93
branża: Solaria <czytaj dalej>

Jesteśmy nielegalnie inwigilowani
Wszyscy jesteśmy nielegalnie inwigilowani. Ważny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Niekontrolowana ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała ... <czytaj dalej>
O drogach w kraju i województwie
GDDKiA przygotowuje do budowy kolejne inwestycje. Dziś GDDKiA pracuje nad inwestycjami, ... <czytaj dalej>
Zamknięta na dwa dni
Od wtorku zmiany w organizacji ruchu na ul. Kosynierów Gdyńskich. Od ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« maj 2024 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_admin.jpg
admin ego:
Piękna inicjatywa w brzydkim mieście
Znany gorzowski lekarz Ireneusz Czerniec zaprosił w niedzielę kandydatów do Rady Miasta, dziennikarzy oraz mieszkańców na spacer ulicami śródmieścia. „Porozmawiajmy i zobaczmy, cóż dobrego możemy zrobić dla naszego miasta, w celu ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0105a.jpg
admin ego:
Perła Szlaku Drewnianych Kościołów
Dziś zapraszamy do Klępska, gdzie stoi najjaśniejsza z pereł Szlaku ... <czytaj dalej>
admin ego:
Wojewoda powołał konsultantów
Nowi konsultanci wojewódzcy będą dbać o zdrowie Lubuszan. Oficjalne powołania z ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_3778:
Jesteśmy nielegalnie inwigilowani? Cały czas. Podawanie swoich danych, niezależne od nas sposoby weryfikacji tożsamości w internecie i obecna ter <czytaj dalej>
Anonim_5319:
Historia i eksponaty. Polska nie ma żadnej historii i bohaterów. Kogo to dzisiaj cokolwiek z historii poza dobrą zabawą i tuti-fruti interesuje, b <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Popieram wniosek o remont/rewitalizację Cmentarza Świętokrzyskiego...
Dyrekcja Muzeum Gorzowskego na Warszawskiej zabiega o unijne środki na <czytaj dalej>
Krystyna z Jenina:
Krystinka była na spotkaniu z mieszkańców Gorzowa z Radnymi Gorzowa . I poruszyła temat zaniedbanego, historycznego Cmentarza Swiętokrzyskiego. <czytaj dalej>
Anonim_5319:
o spisanie danych <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej