niedziela 25 lutego 2024     Wiktor, Cezary, Zygfryd
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Urząd marszałkowski Ambasadorem Równości
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jako jedyny w Polsce został laureatem konkursu „Równy Urząd”. Tytuł Ambasadora Równości przyznawany jest urzędom wyróżniającym się pod względem realizacji polityki równości, które brały udział w pilotażowym programie wdrażania produktów projektu Równość Standardem Dobrego Samorządu. - Region lubuski jest najbardziej otwarty i tolerancyjny w Polsce i to zobowiązuje. Dlatego równość jest standardem naszego rządzenia - mówiła podczas uroczystej gali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów marszałek Elżbieta Polak.

Urzędy uhonorowane tytułem Ambasador Równości pełnią rolę wzorcowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie wdrażania standardów i indeksu równości. Odbierając nagrodę marszałek Elżbieta Polak podkreślała, że polityka równości to jedna z podstawowych zasad dobrego rządzenia w regionie lubuskim. - To również jeden z najważniejszych priorytetów w polityce regionalnej. Zrównoważony rozwój i równowaga społeczna - przekonywała. - Wdrażamy deklarację równego traktowania konsekwentnie od 2008 roku. W tym roku odbędzie się już szósty Lubuski Kongres Kobiet - dodała marszałek.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przystąpił do projektu POKL „Równość standardem dobrego samorządu” w kwietniu 2012 roku deklarując wspólne ze stowarzyszeniem Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wdrożenie narzędzi doskonalenia realizacji polityki równościowej na poziomie samorządowym. Wdrożenie polegało na zbadaniu stanu polityki równościowej w Urzędzie oraz podjęciu działań mających na celu jej udoskonalenie. Efektem wspólnych działań jest dokument dotyczący ustalenia wewnętrznej polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Urzędzie.Projekt miał na celu wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć. W marcu 2012 roku wybrani pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni na temat przeciwdziałania dyskryminacji, a 124 pracowników wzięło udział w szkoleniu dotyczącym Stosowania Kodeksu Etyki. Natomiast w październiku 2013 roku przeszkolono 48 osób w temacie Przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu.

W celu zapewnienia pełnej realizacji zadań poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu ustalono Politykę kadrową Urzędu, która, między innymi, zakłada zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu pracowników i przeciwdziałanie dyskryminacji. Każdy z pracowników zobowiązuje się do przestrzegania zasad podpisując oświadczenie o tym, że zapoznał się z treścią przepisów w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu wynikających z Kodeksu pracy.

Przy zatrudnianiu, wynagradzaniu oraz awansowaniu przestrzega się zasady równości - płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna, pochodzenie, wyznanie religijne nie jest podstawą oceny kandydata
lub pracownika lecz wykształcenie, wiedza merytoryczna i doświadczenie. Na stanowiskach kierowniczych porównywalna jest liczba zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Dążąc do zwiększenia zaufania do Urzędu wprowadzono Politykę Antykorupcyjną Urzędu. Ponadto, w Urzędzie od sierpnia 2011 roku funkcjonuje Kodeks Etyki Urzędu, który określa zasady, jakimi powinni kierować się wszyscy pracownicy Urzędu, niezależnie od wykonywanej funkcji, stanowiska i wewnętrznych przekonań. Pracownicy Urzędu w kontaktach z interesantami, dostawcami, innymi organami administracji publicznej oraz opinią publiczną, jak również między sobą powinni postępować w sposób bezkonfliktowy, wykazując właściwie podejście do norm etycznych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego realizowana jest wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa. Urząd prowadzi także działania mające na celu podniesienie świadomości osób zatrudnionych, odbywających staż czy praktykę oraz świadczących pracę na podstawie umowy wolontariatu, na temat zjawiska dyskryminacji i lobbingu. System oceny pracy zapewnia możliwość odwołania się od oceny.

Dodatkowo:

1) Powołany został Pełnomocnik Marszałka ds. Równości, który monitoruje przypadki dyskryminacji, udziela bezpośredniej pomocy w przypadkach dyskryminacji konkretnych osób lub grup. W ramach kompetencji promuje zasady równości poprzez działania informacyjne, spotkania, konferencje, publikacje i inne, skierowane do pracowników Urzędu.
Pełnomocnik reprezentuje Marszałka Województwa w przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy problematyki równego traktowania, podejmuje również działania promujące i upowszechniające problematykę równego traktowania w regionie. Ponadto, rekomenduje Europejską Kartę Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym wśród lubuskich gmin.

2) Spośród pracowników Urzędu w wyborach tajnych, powszechnych oraz równych wybrany został Pełnomocnik do spraw Etyki, którego zadaniem jest propagowanie stosowania Kodeksu Etyki wśród pracowników Urzędu.

3) W Regulaminie Pracy znajdują się zapisy, które zawierają zakaz dyskryminacji w miejscu pracy- płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne/rasowe, narodowość, religię, orientację seksualną, status społeczno-ekonomiczny.

4) Urząd jest przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych- możliwy wjazd do Urzędu, poruszanie się po nim na wózku inwalidzkim, toaleta dostawana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5) Urząd jest w trakcie przygotowania kącika wypoczynkowego dla kobiet w ciąży i dla matek karmiących jak i w trakcie montowania przewijaków ściennych dla niemowląt do korzystania przez klientów i pracowników Urzędu.

6) Urząd współpracuje z organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji-
III sektor, JST, policja, sądy, jednostki penitencjarne.
Działania w 2011 skierowane do mieszkańców promujące zasadę równości (dotyczy ankiety i tytułu Ambasadora Równości):
  • XIII Lubuski Tydzień Seniora,
  • I Wojewódzki Piknik Osób Niepełnosprawnych,
  • Lubuski Tydzień Osób Niepełnosprawnych
  • Projekt MPiPS „Lubuskie przeciw przemocy. Bezpieczna rodzina, szczęśliwa rodzina” (108.753,89 zł - kwota przeznaczona przez Urząd na działanie skierowane do grup dyskryminowanych),
  • dotacje dla gmin na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz dotacje dla powiatów na działania z zakresu opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi (276.974,57 zł - kwota przeznaczona przez Urząd na działanie skierowane do grup dyskryminowanych),
  • dotacje dla III sektora z obszaru przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (958.786,87 zł - kwota przeznaczona przez Urząd na działanie skierowane do grup dyskryminowanych),
  • Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”, którego celem jest określenie sytuacji społeczeństwa naszego regionu pod kątem stanu i zagrożenia wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, starszych, ubogich oraz rodzin.

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 zawiera działania na rzecz niwelowania konfliktów społecznych na tle dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu i związanej z nimi nietolerancji. Działania realizowane w ramach Strategii podejmowane są w myśl zasady przestrzegania równości płci.

LUM


15 kwietnia 2014 21:21, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Można zdobyć małe granty
- Z małych grantów skorzystało już wiele fundacji, stowarzyszeń i samorządów. Współpraca transgraniczna jest dla nas bardzo ważna – zapewnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Garguliński Paweł Sklep Wielobranżowy

ul. Szwoleżerów 2, Gorzów Wlkp.
tel. 95 729 83 34
branża: Chemia gospodarcza - detal <czytaj dalej>
"Vamik's & Apos" Zepół Muzyczny

ul. Piłsudskiego 11 a /5, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 44 44
branża: Muzycy, zespoły muzyczne <czytaj dalej>
"Karo" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Rybicki

ul. Dąbrowskiej 13 /24, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 04 03
branża: Finansowanie, kredyty <czytaj dalej>

Nie tylko Diuna
Nie tylko kolejne premiery, ale i pokazy specjalne proponuje ... <czytaj dalej>
Historia, o której nie można zapomnieć
W mediach niesie się informacja o śmierci Tomasza Komendy. Wśród ... <czytaj dalej>
Filharmonia Gorzowska z nominacją Fryderyków 2024
Filharmonia Gorzowska nominowana do nagrody Fryderyk 2024> Akademia Fonograficzna ogłosiła nominowanych ... <czytaj dalej>
Dla doradców zawodowych
Jesteś doradcą zawodowym albo realizujesz zadania z zakresu doradztwa zawodowego? ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 9b.jpg
admin ego:
Gontowiec nad Pucyfikiem
W piątek buszowaliśmy nad Pucyfikiem, jak niektórzy nazywają Zatokę Pucką, ... <czytaj dalej>
admin ego:
Szkoła jako skansen historii myśli ludzkiej
Wojciech Eichelberger na pierwszym miejscu wśród przyczyn depresji dzieci i ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
W sprawie sztucznej inteligencji
Koniec negocjacji w sprawie unijnego AI Act. Ostateczną treść poznamy ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_6553:
media mówią żeby iść głosoawć to ludzie idą głosują nie wiedzą na kogo nic nie wiedzą ale głosują bo media im to wmówiły

p <czytaj dalej>
Anonim_6553:
pozabierać srajfony to sie wezmą do nauki i od razu znikną zaległości <czytaj dalej>
Zawarcianin bez kładki:
Czy można w Gorzowie tytułem eksperymentu wprowadzić weksle. Każdy radny podpisze weksel na 150% wartości dochodów z pracy w radzie i majątku. <czytaj dalej>
Anonim_5314:
Kompletnie nie zrozumiałeś przekazu. Nasze dzieci nie przybyły tu z Marsa. To my jesteśmy dla nich wzorem do naśladowania. <czytaj dalej>
Anonim_6553:
od kiedy do starsi mają okazywać szacunek młodszym a nie na odwrót?

czy dożyliśmy czasów gdzie babcia w autobusie ma ustepować dzie <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej