wtorek 18 czerwca 2024     Elżbieta, Paula, Marek
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Oczyścić miasto z nienawiści
Redakcja eGo otrzymała korespondencję, która dotyczy pojawiających się na gorzowskich elewacjach napisów o treści faszystowskiej czy rasistowskiej. Autorem listu jest Mariusz Sobkowiak.

Od jakiegoś czasu obserwuję, jak nasze miasto pokrywa całe mnóstwo graffiti o treści faszystowskiej czy rasistowskiej. Wspomnieć należy chociażby ten, który znajduje się na ścianie budynku mieszkalnego pod adresem ul. Słoneczna 69-73 o treści "Śmierć Żydowskiej ku...ie", który zajmuje dużą część ściany budynku i jest doskonale widoczny przez osoby postronne.

Sam w tydzień zlokalizowałem 11 takich miejsc w Gorzowie Wlkp., w których znajdują się swastyki, krzyże celtyckie, gwiazdy Dawida na szubienicy. Niepokoi mnie to, gdyż moje zdjęcie i dane osobowe znajdują się na liście zdrajców białej rasy organizacji neonazistowskiej Krew i Honor
www.redwatch.info/index.htm, która w wielu miejscach Gorzowa posiada swoje loga wypisane na murach i ścianach budynków.

Wiele miast w Polsce posiada skoordynowany system działań Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Policji i Prokuratury. W Gorzowie Wlkp. ten problem jest niestety marginalizowany stając się wstydliwą wizytówką naszego miasta. W związku z tym wczoraj do Prezydenta Gorzowa i Straży Miejskiej wysłałem pisma z prośbą o podjęcie działań celem rozwiązania tego problemu. Złożyłem również zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nawoływania do nienawiści oraz propagowania faszyzmu do Gorzowskiej Prokuratury.

Musimy pokazać, że nie zgadzamy się na mowę nienawiści w naszym mieście, gdy Białostocki Prokurator nazywa swastyka hinduskimi symbolami szczęścia. Proszę o pomoc w nagłośnieniu akcji "Stop nienawiści", abyśmy wspólnie oczyścili przestrzeń naszego miasta z nienawiści.

W załączeniu pisma przesłane do prezydenta, straży miejskiej i prokuratury.

Z poważaniem:
Mariusz Sobkowiak
Fabryka Aktywności Młodych
Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej START
Ruch Społeczny Gorzów Bezpieczna Przystań

Pismo skierowane do prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka:

Wniosek o podjęcie działań w celu usunięcia napisów o treści faszystowskiej i rasistowskiej z budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych na terenie Miasta Gorzów Wlkp.

W naszym mieście znajduje się szereg napisów, rysunków, graffiti o treści nawołującej do nienawiści wobec przedstawicieli narodu Żydowskiego, wobec mniejszości seksualnych i przedstawiających w miejscach publicznych symbolikę faszystowskiego ustroju państwa. Napisy te szpecą wizerunek Gorzowa Wlkp. od wielu lat. Specjaliści zajmujący się walką z nielegalną twórczością na murach nie mają wątpliwości: najlepszym sposobem radzenia sobie z rasistowskim graffiti jest jak najszybsze reagowanie i systematyczne rugowanie ze ścian niechcianych treści. Nie możemy pozwolić na to, aby wszyscy mieszkańcy Gorzowa Wlkp. jak i osoby przyjezdne mogły obserwować obojętność z jaką traktujemy napisy takie jak ten, który znajduje się na ścianie budynku mieszkalnego pod adresem ul. Słoneczna 69-73 o treści „Śmierć Żydowskiej ku...ie”, który zajmuje dużą część ściany budynku i jest doskonale widoczny przez osoby postronne.

Działanie twórców takich napisów jest publiczne, tj. odbywa się w miejscu ogólnie dostępnym dla nieokreślonej liczby ludzi i nie ma charakteru prywatnej opinii. Rodzaj napisu wskazuje na motyw działania sprawcy, tj. sianie nienawiści, czyli silnej niechęci, wrogości do przedstawicieli mniejszości, wzywanie do ich fizycznej eksterminacji, a także publiczne znieważenie grupy ludności ze względu na narodowość, wyznanie czy orientacje seksualną. Nasza obojętność wobec tych działań jest przyzwoleniem. Nie wygramy oczywiście walki z wszystkimi bazgrołami, które pojawiają się na murach. Jednakże w przypadku wielu napisów i rysunków nie mamy do czynienia ze zwykłymi bazgrołami, ze zwykłym wandalizmem. Ich celem jest poniżenie określonych mniejszości, zasianie nienawiści, propagowanie faszyzmu i relatywizacja zbrodni z nienawiści. Brak reakcji pozwala na bezkarność sprawców i zawłaszczenie przestrzeni publicznej przez nienawiść.

Jedną z działających prężnie w Polsce grup neonazistowskich, które realizują takie cele jest organizacja Blood and Honour (Krew i Honor), która prowadzi akcję „Redwatch” publikując w internecie (www.redwatch.info/index.htm) listę zdrajców białej rasy aryjskiej, którzy zapłacą za swoje zbrodnie. Działacze tej organizacji umieścili moje zdjęcie i dane osobowe na liście zdrajców rasy. Od tamtej pory otrzymuję telefony z groźbami. Jednocześnie mieszkając w Gorzowie mijam na ulicach napisy propagujące działalność tej organizacji, swastyki i grafitti nawołujące do nienawiści wobec mniejszości. Brak reakcji na te napisy i malunki sprawia, że nie czuje się bezpiecznie.

Napisów takich jest całe mnóstwo, a ja w przeciągu zaledwie tygodnia sam zlokalizowałem tak wiele z nich:
• 2 swastyki znajdują się na ścianie budynku przy ul. Mieszka I 14,
• 2 swastyki i logo organizacji neonazistowskiej „Blood and Honour” znajdują się na ścianie budynku przy ul. Matejki 1,
• na ścianie budynku przy ul. Aleje 11-go listopada 155 znajduje się rysunek przedstawiający powieszoną na szubienicy Gwiazdę Dawida,
• na ścianie przy ul. Kosynierów Gdyńskich 46 znajduje się logo „Blood and Honour” i napis „White Power” ze swastyką, swastyka została zamazana,
• Logo „Blood and Honour” z triskelionem (symbolem neonazistowskim) na ścianie przy ul. Dworcowej 17,
• napis „White Power” (przerobiony później na „White Rower”) z krzyżem celtyckim przy ul. Sportowej
• 2 swastyki przy skrzyżowaniu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Zacisze,
• swastyka na ścianie kamienicy przy ul. Mickiewicza 31,
• napis „Ssijcie p.ły niebieskie pedały” na ścianie bloku przy ul. Fredry,
• Napis „$żyder$two” na betonowej kolumnie przy Allior banku na hawelańskim deptaku,
• Krzyż celtycki przy ul. Matejki 42-45.

Napisów takich w miejscach publicznych jest wiele, wiele więcej. Każdy świadczy o naszej bezradności i obojętności wobec mowy nienawiści.

Wspomnieć należy również o Cmentarzu Żydowskim na Os. Słonecznym. Od lat niszczeje. Stał się miejscem alkoholowych libacji i śmietnikiem dla miejscowej młodzieży. Nagrobki szpecą napisy. Lapidarium z fragmentami macew jest praktycznie niewidoczne spod graffiti. Widać również ślady rozpalania ogniska, a nagrobki służyły jako miejsca do siedzenia. Jedyna taka pozostałość po Landsberskich Żydach i najstarszy cmentarz w Gorzowie to nie miejsce, którym mogli byśmy się pochwalić, ale takie, za którego wygląd musimy się wstydzić. O tym, że można inaczej świadczy cmentarz Żydowski w Witnicy.

Obchodzimy w naszym mieście Rok wielokulturowości. Uczcijmy to oczyszczeniem naszego miasta z nienawiści, z napisów i rysunków, które poniżają przedstawicieli innych ras, kultur, wyznań i mniejszości seksualnych.

Publiczne nawoływanie do nienawiści wobec przedstawicieli innych narodów, ras, wyznań jest przestępstwem, tak jak propagowanie faszystowskiej symboliki. W związku z powyższym złożyłem w Prokuraturze Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 256 par. 1 Kodeksu Karnego oraz art. 257 KK. Nawet jeśli sprawcy nie zostaną ustaleni musimy pokazać, że nie jesteśmy obojętni. Jednym z zadań Straży Miejskiej jest „inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym” (art. 11 ust. 1 pkt 8 Ustawy o straży gminnej). W związku z powyższym zwróciłem się z wnioskiem o skontaktowanie się Straży Miejskiej z zarządcami terenu lub właścicielami budynków z prośbą, by te napisy z niego usunęli. Takie działania są podejmowane przez strażników miejskich w Krakowie, Starogardzie Gdańskim, Radomiu, Katowicach i wielu innych miastach i myślę, że podobne działania należy podjąć w Gorzowie Wlkp., gdyż tylko pokazując, że nie ma przyzwolenia na propagowanie nienawiści możemy doprowadzić do pozytywnych rezultatów.
Za przykład dla naszego miasta niech posłużą Katowice, gdzie zinstytucjonalizowano rozwiązywanie problemu rasistowskich i faszystowskich napisów organizując cały system funkcjonowania Straży Miejskiej, Urzędu Miasta i Prokuratury. „Działania te oparte są na włączeniu funkcjonariuszy straży miejskiej w usuwanie elementów naruszających prawa obywatelskie, takich jak antysemickie, rasistowskie i ksenofobiczne napisy na murach polskich miast. Zadania związane z dbałością o porządek publiczny, czystość i estetykę (w tym graffiti i inne napisy o treściach rasistowskich i ksenofobicznych) przydzielone zostały imiennie wyznaczonym strażnikom. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek napisów strażnicy dokonują ustaleń właścicieli nieruchomości, zobowiązują ich do przywrócenia stanu pożądanego, a w przypadku braku reakcji podejmują przewidziane prawem środki w stosunku do właścicieli nieruchomości lub osób odpowiedzialnych za porządek na zarządzanym terenie. W wydziale zarządzania kryzysowego urzędu miasta wyznaczony jest pracownik, który na bieżąco analizuje materiały interwencyjne w lokalnych mediach oraz wpływające do urzędu miasta sygnały od mieszkańców dotyczące także takich napisów. W przypadku potwierdzenia występowania zaniedbań do ustalonych właścicieli nieruchomości kierowane są pisemne wystąpienia zobowiązujące do pilnego podjęcia działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości. Kopie tego typu wystąpień przekazywane są do straży miejskiej, gdzie strażnik dzielnicowy zobowiązany jest do sprawdzenia reakcji adresata wystąpienia, a w przypadku jej braku do podjęcia działań przewidzianych prawem i uprawnieniami straży miejskiej. Z przekazanej informacji - wdrożony w Katowicach system działań przynosi odczuwalne efekty w postaci poprawy estetyki przestrzeni publicznej. Podobne praktyki realizowane są m.in. w takich miastach, jak Zgierz czy Kościan.” (Z Odpowiedzi sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania na interpelację nr 921, 8 luty 2012 r.).
Pod Pana rozwagę oddaję pomysł zastosowania podobnych rozwiązań w naszym mieście.

Zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o pomoc w rozwiązaniu opisywanego problemu i zwrócenie się do Straży Miejskiej z prośbą o podjęcie działań w celu usunięcia napisów o treści rasistowskiej, faszystowskiej i ksenofobicznej, gdyż zgodnie z Ustawą o straży gminnej ta formacja mundurowa podlega Panu Prezydentowi (art. 9 ust. 1). Jeśli właściciele budynków, bądź zarządcy terenu stwierdzą, iż nie są w stanie z własnych środków zamalować wskazanych napisów to informuję, iż wraz z kilkoma osobami jesteśmy w stanie społecznie zamalować te napisy za zgodą właścicieli jeśli władze miasta dostarczą nam materiałów, które będą do tego konieczne (farba, pędzle, drabina). Straż Miejska powinna również z własnej inicjatywy reagować na takie przejawy mowy nienawiści, nie czekając na to aż odezwie się obywatel, któremu dany napis przeszkadza. Instytucje miejskie powinny zająć stanowisko, aby było jasne, że takie przejawy rasizmu czy antysemityzmu nie będą tolerowane. Nie możemy nic nie robić tłumacząc to tym, iż nic nie da się zrobić. Wystarczy odrobina dobrej woli.

Załączniki:
- Płyta DVD ze zdjęciami napisów o treści faszystowskiej i rasistowskiej w Gorzowie Wlkp.

Z poważaniem
Mariusz Sobkowiak

18 września 2013 20:22, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Się chłopak rozpisał a i tak nic z tym nie zrobią
Anonim_9633, 03.10.2013, 14:25, 89.228.138.103 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę

Zmiany, na które trzeba się przygotować
Polskę i Europę czekają wielkie zmiany, na które trzeba być ... <czytaj dalej>
Pizza z automatu
Czego na Gontowcowym szlaku zabraknąć nie może? Oczywiście budowli gontem ... <czytaj dalej>
Za nami NSK 2024
Refleksje nie tylko z drugiego dnia NSK. Sobotni spacer po Nocnym ... <czytaj dalej>
Certyfikacja WOT
Natychmiastowe stawiennictwo w ramach certyfikacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzisiaj w nocy ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - cud1.jpg
admin ego:
Co z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
List otwarty organizacji pracodawców do samorządów ze Związku Miast Polskich ... <czytaj dalej>
admin ego:
Po prostu Ii
Ii okazało się bardzo ciekawym miastem. Ludzie najczęściej zatrzymują się ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4245:
Najlepsze koncerty i imprezy odbywają sie w pobliżu i z dala od Gorzowa
na dniach miasta gdzie można napic się piwa przy stoliku, zjesc kieł <czytaj dalej>
Anonim_4245:
wolę stereo.
miejsce pod katedrą nie nadaje się na koncerty
chyba że służy to tylko i wyłącznie urzędnikom magistratu żeby spstryk <czytaj dalej>
Anonim_4381:
NSK to piękna twarz Gorzowa... <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
A studentki Kristinki z Jeninka nie widać ... <czytaj dalej>
Anonim_4375:
):-)
Z.M.P. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej