czwartek 29 lutego 2024     Lutosław, Roman, Teofil
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Bezpieczeństwo Babimostu
Urząd Marszałkowski zapewnia o słuszności nakładów inwestycyjnych w Babimoście. Oto ostatnia informacja na ten temat.

Kolejne inwestycje zwiększają bezpieczeństwo portu Zielona Góra/Babimost oraz jego atrakcyjność. – Zarząd Województwa wdraża strategię, która zakłada rozwój portu do 2026 roku. Jej realizacja podzielona jest na etapy. Najważniejszy z nich to inwestycje w infrastrukturę – mówiła marszałek Elżbieta Polak podczas konferencji prasowej zorganizowanej w związku z zakończeniem budowy drogi patrolowej na lotnisku. Jej koszt to 860 tys. zł.

Budowa drogi patrolowej to jeden z dwóch zakończonych projektów infrastrukturalnych na lotnisku. Drugim jest sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne – podświetlane znaki pionowe na drodze startowej i drogach kołowania (koszt 760 tys. zł). Realizacja tych zadań ma służyć poprawie bezpieczeństwa w porcie. – Wszystkie zadania infrastrukturalne zakończone i w trakcie realizacji służą zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów. Są najważniejsze z punktu widzenia uzyskania certyfikatu portu cywilnego. Trzy, które zostały już wykonane dotyczą budowy sieci elektroenergetycznych w celu oświetlenia oznakowań pionowych na pasie startowym i pasie kołowania (760 tys.), budowy drogi patrolowej oraz budowy systemu ILS. Ta ostatnia bardzo oczekiwana inwestycja jest w trakcie realizacji – mówiła marszałek Elżbieta Polak.

Zarząd województwa wspiera rozwój portu, ale jak twierdzi wicemarszałek Bogdan Nowak inwestycje są przemyślane i racjonalne. – Bardzo dokładnie analizujemy potrzeby. Inwestycje w tym porcie nie są przewymiarowane. Mają służyć temu, by był to port bezpieczny i rozwijający się – mówił.

Jednak rozwój portu to nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale także te zwiększającego jego atrakcyjność, a tym samym przyciągające kolejnych pasażerów. Jak przekonywała marszałek Elżbieta Polak dynamika wzrostu liczby pasażerów jest u nas jedną z największych w Polsce. Port odprawił już w tym roku 8.200 pasażerów. – Zapewnienie bezpieczeństwa będzie także podstawą do dynamiki wzrostu połączeń – mówiła marszałek.

Inwestycje wykonane i finansowane przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (po roku 2000 łącznie ok. 20 mln zł):
- w latach 1976/77 wybudowano terminal pasażerski i całe zaplecze techniczne.
- w roku 2002 wykonano remont terminala (koszt 2 mln zł),
- w latach 2002/2003 wybudowano kosztem ok. 12 mln zł system oświetlenia podejścia do lądowania kat. 1,
- w 2003 r. zainstalowano nowe oświetlenie płyty postojowej (PPS 3) przed terminalem (koszt 400 tys. zł).
- w 2002 r. wybudowano garaże na cysterny paliwowe (koszt 70 tys. zł),
- w 2004 r. wykonano remont strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej (koszt 60 tys. zł),
- w 2008 r. wybudowano garaże na sprzęt handlingowy (do obsługi naziemnej lotniska) (koszt 82 tys. zł),
- w 2010 r. wykonano modernizację budynku CARGO (koszt 950 tys. zł),
- w 2010 r. wybudowa została wartownia Służby Ochrony Lotniska (koszt 170 tys. zł),
- w 2010 r. wykonano modernizację drogi startowej (DS.) (kosz 500 tys. zł),
- w latach 2005 - 2010 dokonywano zakupy sprzętu heandlingowego (koszt 850 tys. zł),
- w 2010 r. wybudowano ogrodzenie terenu lotniska (koszt 2 mln 700 tys. zł).

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE REALIZOWANE I PLANOWANE:
W ramach Działania 1.1 na liście IPI LRPO 2007 – 2013 umieszczono projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową”. Maksymalna kwota dofinansowania dla tego projektu wynosi 3.770.630 euro, co wg kursu EBC z czerwca br. stanowi kwotę 16.100.590 zł. Projekt realizowany jest w trzech etapach:
ETAP I: „Zakup i budowa instalacji ILS”;
ETAP II: „Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście związane z poprawą bezpieczeństwa”; składa się on z czterech zadań: 1. Sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne. 2. Budowa drogi patrolowej. 3. Budowa strażnicy Lotniskowej Służby ratowniczo-gaśniczej; 4. Remont/naprawa oświetlenia projektorowego płyty postoju samolotów nr 1 i drogi kołowania „E”.
ETAP III: Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście związane z rozwojem portu lotniczego.

Ponadto Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kończy realizuje finansowaną z budżetu własnego budowę zbiornika paliwa lotniczego JET (koszt ok. 1 mln zł).
Ww. projekt został podzielony na zadania, które są traktowane jako odrębne projekty.

ZAKOŃCZONE:

• sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne – podświetlane znaki pionowe na drodze startowej i drogach kołowania – koszt 760 tys. zł,
• budowa drogi patrolowej – koszt ok. 860 tys. zł,
Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę drogi patrolowej wzdłuż ogrodzenia terenu lotniska o łącznej długości 5 557 mb. Droga została wykonana w dwóch różnych technologiach: - droga o nawierzchni betonowej – 220 mb, - droga o nawierzchni szutrowej – 5 337 mb.

Podstawowym celem budowy jest poprawa bezpieczeństwa Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost dzięki możliwości sprawnego patrolowania obszaru lotniska, spełnienie wymagań Urzędu Lotnictwa Cywilnego i obowiązujących przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do certyfikacji lotniska oraz stworzenie warunków infrastrukturalnych do rozbudowy sieci połączeń lotniczych i funkcjonowania Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost jako istotnego elementu strategii rozwoju regionu.

REALIZOWANE

W ramach LRPO, budowany jest przez PAŻP system ILS/DME – koszt 4 mln zł (beneficjent: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej).

PLANOWANE (w trakcie kompletowania dokumentacji)
Projekt w ramach LRPO, beneficjent: Województwo Lubuskie:
• budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej – koszt ok. 3,7 mln zł (decyzja o dofinansowaniu ma zapaść na posiedzeniu Zarządu WL 20.08.2013 r.),
• remont/naprawa płyty postojowej samolotów nr.1 (PPS 1) i drogi kołowania „E” – koszt 1 mln zł,
• remont/naprawa oświetlenia projektorowego płyty postojowej samolotów nr.1 (PPS 1) i drogi kołowania „E” – koszt 150 tys. zł
• rozbudowa płyty postojowej (PPS 3) przed terminalem – koszt ok. 5 mln zł,
• budowa hali kontroli przylotów – koszt ok. 1,4 mln zł,
• zakup sprzętu – bramek radiometrycznych – 80 tys. zł

ILS– (instrument landing system)radiowy system nawigacyjny wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widoczności. Bardzo ważny element lądowania przyrządowego bez widoczności ziemi (niskie zachmurzenie, mała widzialność pozioma)
• Dzielimy na trzy kategorie A, B i C. Kat. A lądowanie jest możliwe przy warunkach: podstawa chmur 30m, widzialność 200m.
• Lotnisko nieposiadające sytemu ILS – lądowanie z widzialnością tak zwane VFR ( wzrokowo z widzialnością ziemi) jest możliwe przy podstawie chmur 150m i 2km widzialność.

Z wyposażeniem aktualnym lotniska Zielona Góra/Babimost NDB, DVOR/DME przy warunkach IFR, czyli bez widoczności ziemi lądowanie jest możliwe przy podstawie chmur 120m i widzialności 1200m. Każdy, kto jechał samochodem, wie, jak jeździ się przy dobrej widzialności, a jak we mgle lub opadach deszczu.

• Bezpieczeństwo wykonywania lotów zależy od składowych: wyposażenie radionawigacyjnego lotniska, wyposażenia radionawigacyjnego samolotu i wyszkolenia załogi statku powietrznego. Im lepsze wyposażenie tym bezpieczniejsze latanie.

System umożliwia precyzyjne prowadzenie samolotu od granicy zasięgu do – w zależności od kategorii systemu – pewnego punktu na ścieżce schodzenia lub do punktu przyziemienia na pasie startowym. Składają się na niego następujące urządzenia:
• radiolatarnia kierunku emitująca sygnał w płaszczyźnie poziomej i wyznaczająca w przestrzeni oś drogi lądowania.
• radiolatarnia ścieżki podejścia emitująca sygnał w płaszczyźnie pionowej, wyznaczająca w przestrzeni kąt podejścia do lądowania
• trzy radiolatarnie znakujące: outher marker (OM), middle marker (MM), inner marker (IM), służące określaniu odległości i wysokości statku powietrznego w stosunku do progu drogi startowej
• radiodalmierz (dystans measuring equaipment) stosowany opcjonalnie zamiast radiolatarni znakujących lub jako ich uzupełnienie.

Koszt systemu około 4 mln zł. Beneficjentem jest PAŻP. Zamontowanie tego systemu w pierwszej kolejności poprawi bezpieczeństwo lotniska.

LUM


20 sierpnia 2013 21:45, Hanna Kaup
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie ... <czytaj dalej>
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Bodzio" Fabryka Mebli Bogdan Szewczyk Salon Firmowy

ul. Niepodległości 90, Gorzów Wlkp.
tel. 95 724 10 46
branża: Meble <czytaj dalej>

Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ... <czytaj dalej>
#MamyNaToRadę
#MamyNaToRadę! Rusza platforma internetowa z bezpłatnymi poradami dla rodziców. We współpracy ... <czytaj dalej>
Półpasiec pozostawia długotrwałe dolegliwości
Półpasiec oczami pacjentów: ból i brak informacji o chorobie oraz ... <czytaj dalej>
Ukraina też walczy o Polskę
„Ludzie ludziom ten zgotowali los” - Zofia Nałkowska. Pozwolę sobie przypomnieć ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0186.jpg
admin ego:
E-papierosy – plaga w polskich szkołach
E-papierosy są już najpopularniejszą używką nikotynową wśród młodzieży w wieku ... <czytaj dalej>
admin ego:
Dziewiąty cud świata
Wracamy na ścieżki Bohuslänu położonego nad cieśniną Skagerrak w północno-zachodniej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wystarczą dane
Oszuści nie muszą wcale kraść portfela. Wystarczy, że zdobędą Twoje ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Marek z Rybakowa:
Dla Gorzowian ważniejsza jest elektryfikacja linii Krzyż - Kostrzyn i reaktywacja linii do Szczecina przez Myślibórz .Do Zielonej nie ma po co ... <czytaj dalej>
Anonim_3739:
Czy jest takie zapotrzebowanie pasażerów?
Czy tylko fani komunikacji kolejowej lobbują że by im sie takie coś marzyło?

Mieszkam <czytaj dalej>
Anonim_1513:
Nooo, rewelka!
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_8262:
Słowo " Wielkopolski" kojarzy się z terenami gdzie szanuje się pracę, chce się bogacić, postępować wg pewnych zasad i bycia zdyscyp <czytaj dalej>
Andrzej Trzaskowski:
Urodziłem się w Gorzowie Wielkopolskim i w Wielkopolskim chciałbym umrzeć. Tak do wczoraj myślałem. Ale skoro mogłem zmienić nazwisko, to i na <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej