środa 22 maja 2024     Julia, Wiesława, Helena
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
eGorzowska - 13439_jS5uLQjft0Yj9CC2UHwd.jpgPublikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.

Niestety, brak zrealizowania wielu strategicznych zapisów we wcześniejszych edycjach Strategii rozwoju WL oraz branżowych programów rozwojowych dotyczących infrastruktury północnego pasma przyspieszonego rozwoju Województwa Lubuskiego, każe wątpić w werbalne deklaracje oraz blankietowe zapisy omawianego projektu „Strategii”.

Reasumując, niniejsze stanowisko Zarządu LOP jest wyrazem potrzeb rozwojowych oraz odczuć mieszkańców podregionu gorzowskiego. Uwzględnienie przez Zarząd oraz Sejmik Województwa Lubuskiego i zrealizowanie zaproponowanych projektów, zatrzyma degradację podregionu gorzowskiego oraz Gorzowa w województwie lubuskim, której miarą są; w sferze społecznej – porzucone przez samorząd WL budynki kompleksu szpitalnego przy ul. Warszawskiej, przy jednoczesnym ciągłym rozwoju szpitali wojewódzkich w Zielonej Górze oraz w Torzymiu i Ciborzu. W sferze infrastruktury, jest to choćby zniszczenie przez GDDKiA linii kolejowej nr 415 Gorzów-Myślibórz przebiegającej obok podstrefy K-SSSE Gorzów-Baczyna, czy ułomny kształt węzła drogowego S-3 Gorzów w niczym nieprzypominający z rozmachem zaprojektowanych i wykonanych węzłów drogowych S-3 wzdłuż Zielonej Góry, które są bezkolizyjne i optymalnie uwzględniają powiązanie S-3 z siecią drogową subregionu i miasta Zielona Góra. Nasze stanowisko skupia się na dostrzeganiu rzeczywistych wyzwań rozwojowych oraz problemów gospodarczych i społecznych naszego województwa, a jednocześnie wskazuje niezbędne kierunki działań oraz formułuje konkretne projekty, których uwzględnienie w „Strategii rozwoju WL 2030” będzie dobrze służyć zdynamizowaniu zrównoważonego rozwoju WL i zapewnieniu godnych warunków życia jego mieszkańcom nie tylko na południu, ale i na północy Województwa Lubuskiego.

Uważamy za konieczne, aby „Przedsięwzięcia strategiczne kluczowe …” zostały uzupełnione o pakiet realnych działań, których realizacja – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju województwa – mogła by powstrzymać proces nasilającej się z każdym rokiem degradacji podregionu gorzowskiego oraz samego Gorzowa, jako kluczowego i dominującego ogniwa tego podregionu.

Wnosimy, więc o uzupełnienie oraz doprecyzowanie listy „Przedsięwzięć strategicznych kluczowych dla realizacji celów strategii województwa lubuskiego 2030”, o następujące zapisy/projekty:
 • 1) elektryfikacja linii kolejowej nr 203 Krzyż – Kostrzyn nad Odrą oraz elektryfikacja linii kolejowej nr 367 Gorzów – Zbąszynek,
 • 2) rozwój bezpośrednich połączeń kolejowych Berlin-Gorzów–Gdańsk/Toruń -Warszawa,
 • 3) budowa przeprawy mostowej przez Odrę, wraz z obwodnicą drogową w Kostrzynie n. Odrą,
 • 4) przebudowa węzła drogowego S-3 Gorzów-Południe oraz budowa węzła drogowego S-3 Sulechów -Północ.
 • 5) reaktywacja linii kolejowej nr 415,
 • 6) budowa mostu przez Obrę w Międzyrzeczu,
 • 7) rozbudowa szpitala wojewódzkiego w Gorzowie wraz z pełnym wykorzystaniem infrastruktury pozostałej po dawnych szpitalach w Gorzowie,
 • 8) budowa portu rzecznego na Warcie, jako elementu centrum multimodalnego integrującego transport drogowy i kolejowy oraz wodny w Gorzowie,
 • 9) regulacja kanału Ulgi wraz z budową śluzy w ramach ochrony przeciwpowodziowej Gorzowa, połączona z budową toru regatowego na kanale Ulgi, oraz utworzenie na bazie istniejących już jednostek, wojewódzkiego ośrodka sportów wodnych dla potrzeb wioślarstwa i kajakarstwa, przysparzających WL najwięcej medali olimpijskich i mistrzowskich,
 • 10) budowa północnej obwodnicy Gorzowa ( Różanki-Wojcieszyce-Kłodawa-Santoczno-Marwice) łączącej drogę wojewódzką 158 z węzłem S-Gorzów-Północ (projekt ten był w wykazie inwestycji drogowych WL, a koncepcja tej obwodnicy została opracowana przez ZDW oraz GDDKiA, zaś realizacja miała się rozpocząć w 2007 r.) oraz drogami wojewódzkimi: 151, 130 i 132,
 • 11) budowa regionalnego centrum transferu technologii - park przemysłowy Gorzów-Małyszyn wraz z uzbrojeniem ok. 200 ha terenów inwestycyjnych,
 • 12) rozwój Akademii im. Jakuba z Paradyża z uwzględnieniem integracji uczelni akademickich w Gorzowie oraz z finansowym wsparciem na analogicznych zasadach jak UZ,
 • 13) rozbudowa ekologicznych systemów komunikacji publicznej, w tym rozbudowa trakcji tramwajowej w Gorzowie,
 • 14) budowa obwodnicy drogowej Słubic,
 • 15) rewitalizacja gorzowskiego starego ratusza i utworzenie w nim muzeum historycznej Ziemi Lubuskiej, Biskupstwa Lubuskiego i Nowej Marchii jako oddziału Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta.
 • 16) utworzenie promujących dziedzictwo historyczne miejsc niezwykle ważnych dla historii regionu i Polski; parku kulturowego Regni custodiam et clavem – grodzisko santockie w połączeniu z istniejącym Muzeum Grodu Santok oraz parku kulturowego Dioecesis Lubcensis w Górzycy – jednej ze średniowiecznych stolic biskupstwa lubuskiego.
Uwzględnienie w/w projektów uznajemy za niezbędne, jak bowiem dowiodła historia minionych 20 lat - nawet zapisanie w strategii rozwoju WL projektu w podregionie gorzowskim nie gwarantuje realizacji, tym bardziej, więc jego brak. Wyjaśnienia wymaga skupienie naszej uwagi na problemach podregionu gorzowskiego. Otóż, jest to całkowicie naturalne, albowiem działania statutowe LOP koncentrują się w przeważającej mierze na obszarze subregionu gorzowskiego.

Abstrahując od pewnych nieścisłości wymagających doprecyzowania, diagnoza zawiera prawdziwy, co do istoty opis rzeczywistości naszego województwa. Kwestią kluczową, na którą należy zwrócić uwagę, są jednak z każdym rokiem, coraz bardziej rosnące różnice w tempie rozwoju obu lubuskich podregionów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wieloletniej dynamice rozwoju mierzonej wielkością PKB per capita, a także poziomu przeciętnych wynagrodzeń, jakości warunków życia, ilości budowanych mieszkań, czy też wreszcie wielkości budżetów miast stołecznych województwa. Właśnie to sprawia, że dyskusja na w/w temat ma często emocjonalny charakter, będący odzwierciedleniem znanych skądinąd, dość powszechnych odczuć społecznych - niedostatecznego ze strony władz Województwa Lubuskiego (WL) traktowania aspiracji rozwojowych Gorzowa i regionu gorzowskiego (NUTS III). Odczucia te są w pełni zrozumiałe, jako że deklaracjom przedstawicieli samorządu województwa o zrównoważonym rozwoju województwa, często przeczą fakty. Dla przykładu, po 20-tu latach istnienia WL wciąż tylko mówi się o elektryfikacji linii kolejowej Kostrzyn - Krzyż, tak jak i o budowie przepraw mostowych oraz obwodnicy drogowej w Kostrzynie n. Odrą, pomimo stosownych zapisów w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Dodać do tego należy jeszcze powszechne społeczne niezadowolenie ze sprawności funkcjonowania przewoźnika wojewódzkiego na linii kolejowej Krzyż – Gorzów - Kostrzyn, najbardziej obciążonej w WL.

Właśnie taki - jak widać bardzo smutny w kontekście realizowanych i kolejnych planowanych w tym zakresie inwestycji w podregionie zielonogórskim - jawi się obraz infrastruktury transportowej na północy województwa. Te smutne fakty i przykre odczucia społeczne znajdują swe potwierdzenie w dynamice PKB per capita, co wykazane zostało w pkt. I, dlatego też za absolutnie konieczne należy uznać uzupełnienie mierników ewaluacji „Strategii” o coroczne badanie wielkości PKB per capita w obu lubuskich podregionach, w kontekście średniej krajowej tych wskaźników.

Prezes Henryk Maciej Woźniak


15 lutego 2024 07:35, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Pełne poparcie, brak tylko krótkiego komunikatu, jak nie zrobicie tego w 3 lata to następny sejmik wybieramy w zachodniopomorskim. A 3 LTA TO KUPA CZASU.rk
Anonim_9674, 18.02.2024, 12:27, 31.0.50.250 ##

Woźniak, twój czas minął. Nic dobrego nie zrobiłeś tylko hop tu, hop tam. Wiarygodny nie jesteś.
Zawarcianin bez kładki, 18.02.2024, 20:23, 83.20.89.116 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Składy komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego
Radni województwa w trakcie sesji w dniu 20 maja 2024 r. wybrali przedstawicieli komisji w Sejmiku Województwa Lubuskiego VII kadencji. Wybrano ... <czytaj dalej>
Przebudowa Spichrzowej
Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia przebudowy ulicy Spichrzowej. Konsorcjum firm TORMEL i WUPRINŻ, przebuduje ostatni, półkilometrowy odcinek ulicy Spichrzowej. Pierwsze prace ruszą ... <czytaj dalej>
UMCS z Jazz Clubem Pod Filarami
80 lat UMCS w Lublinie z Jazz Clubem „Pod Filarami”. W dniach 14 -17 maja 2024 roku w Akademickim Centrum Kultury ... <czytaj dalej>
Remont schodów
Nowe schody na Piaskach, obok lecznicza zieleń. Rusza remont schodów przy ul. Bohaterów Westerplatte, zejście do ul. Sczanieckiej. Skarpa przy schodach ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Jesis" Nieruchomości

ul. Zaułek 1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 727 70 17
branża: Nieruchomości - kupno, sprzedaż, wynajem <czytaj dalej>
"Moda Męska" Grażyna Grzesiowska

ul. Bolesława Chrobrego 33, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 47 34
branża: Odzież - męska <czytaj dalej>

I znów poczuć zapach kawy
Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Radosławem Gawlikiem, Kierownikiem ... <czytaj dalej>
Nowe władze Ruchu Miejskiego LDM
W piątek 17 maja odbyło się zebranie Ruchu Miejskiego Ludzie ... <czytaj dalej>
Muzyczny Zapiecek z Senioritkami
Klub Na Zapiecku oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w ... <czytaj dalej>
Zdał osiem matur na 100 procent
Zdał 8 matur na 100 proc. 8 matur na 100 ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« maj 2024 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_admin.jpg
admin ego:
Piękna inicjatywa w brzydkim mieście
Znany gorzowski lekarz Ireneusz Czerniec zaprosił w niedzielę kandydatów do Rady Miasta, dziennikarzy oraz mieszkańców na spacer ulicami śródmieścia. „Porozmawiajmy i zobaczmy, cóż dobrego możemy zrobić dla naszego miasta, w celu ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - s.jpg
admin ego:
Nikifor wspaniały
Sto dwadzieścia dziewięć lat temu urodził się Nikifor! Wspaniały malarz, ... <czytaj dalej>
admin ego:
Kadzielnia
Jaskinie na Kadzielni to kolejna osobliwość geologiczna Świętokrzyskiego i w ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_9923:
Brawo. <czytaj dalej>
Anonim_5319:
Głupoty, psychologiem może być każdy. Wystarczy, że przeczytasz dwie książki i leczysz bioprądami. <czytaj dalej>
Anonim_9923:
O ile tablice edukacyjne i "lecznicza zieleń" podrożą koszty inwestycji?
"... W naszym interesie jest by ten miś był jak najd <czytaj dalej>
Staryh:
Znowu " sami swoi". A wogóle czym oni się zajmują??? <czytaj dalej>
Staryh:
Tak miasto twój wójt sp...ł, że faktycznie rowerem lepiej jeździć, ale powstaje kolejne pole do....nadużyć/?/ Na początek, obowiązkowe kaski <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej