sobota 15 czerwca 2024     Jolanta, Wiola, Wit
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Dyskusja o strategii
eGorzowska - 13351_ekv5I85XAwH07a2KxZBX.jpgRelacja Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego z dyskusji, jaka miała miejce w Gorzowie Wlkp. o strategicznych projektach dla regionu.

W czwartek, 25 stycznia 2024 r. w Gorzowie Wlkp. odbyły się kolejne konsultacje projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Uczestniczył w nich marszałek Marcin Jabłoński.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2030 roku to kluczowy dokument dla regionu. Określa cele ważne do zrealizowania dla województwa i jego mieszkańców. To inteligentna, zielona gospodarka, region silny w wymiarze społecznym i bliski obywatelowi, zintegrowana i zrównoważona przestrzeń oraz efektywne zarządzanie i otwartość regionu na współpracę. Środkiem do osiągnięcia tych celów są przedsięwzięcia strategiczne, do których zaliczają się m.in. inwestycje na drogach wojewódzkich, programy stypendialne dla uczniów i promocja gospodarcza regionu. Łącznie jest ich 43. Mapa przedsięwzięć będzie jeszcze aktualizowana.

Reagujemy na sytuację w kraju, Europie i regionie
Dlaczego strategia wymaga aktualizacji? Od jej przyjęcia miną niebawem trzy lata, a w tym czasie region musiał zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami: pandemią COVID-19, kryzysem energetycznym czy inflacją.
– Jesteśmy też po zmianach w kraju, pewnie pojawią się nowe decyzje wynikające z poprawy relacji na styku Polska – Komisja Europejska. Może różnego rodzaju zapisy, decyzje, zalecenia, instrukcje, nowe przepisy pozwolą nam łatwiej i skuteczniej sięgać po środki unijne. Mam nadzieję, że w krótkim czasie sięgniemy po środki z Krajowego Planu Odbudowy, z którego pierwsze miliardy już wpłynęły, a kolejne czekają. Wiadomo, że wydarzyły się różne rzeczy wokół nas. Przeżyliśmy pandemię, mamy wokół oczywiście konflikty globalne, wojny, kryzys klimatyczny, przeżyliśmy katastrofę na Odrze – wyjaśniał marszałek Marcin Jabłoński.

– Po głębszej analizie treści naszej strategii widzimy, że była ona dobrze przygotowana. Jej główne punkty są warte zachowania. Warto też jednak dopisywać kolejne wyzwania – to, co wiąże się z bezpieczeństwem publicznym, cyberbezpieczeństwem czy epidemiami. Pewnie trzeba będzie pochylić się nad sprawami, które coraz bardziej nas martwią, takimi jak kryzys demograficzny. Jesteśmy elastyczni i chcemy reagować na to, co się dzieje – stwierdził marszałek.

– Proces aktualizacji pozwoli nam uczynić ten dokument jeszcze lepszym. Najwięcej zależy od państwa. Pierwszą część konsultacji mieliśmy w Zielonej Górze. Jesteśmy otwarci na to, żeby wnikliwie wsłuchać się w państwa głosy, rozważyć różnego rodzaju propozycje i przeanalizować po konsultacjach, które z nich zarekomendować Sejmikowi Województwa Lubuskiego jako te, które powinniśmy przyjąć – mówił M. Jabłoński.

Co nowego pojawi się w lubuskiej strategii?
Do końca 2025 r. strategie rozwoju województw, w tym ta lubuska, muszą zawierać nowe elementy – model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje dotyczące kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej regionu.
– Największym wyzwaniem dla każdego regionu jest to, że nie ma konkretnych wymogów co do tego modelu – mówił dr Jarosław Flakowski, dyrektor Departamentu Gospodarki i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W lubuskim modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej znalazły się m.in. ośrodki badawczo-rozwojowe regionu, informacje o infrastrukturze ochrony zdrowia, zasoby przyrodnicze oraz złoża surowców i stacje energetyczne.

Obecnie w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego jest zaktualizowana prognoza źródeł finansowania przedsięwzięć strategicznych (uzupełniono ją o program „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego”), dodano w niej także partnerstwa samorządowe zawiązane na terenie regionu.

Inwestujmy w lubuską kolej, drogi, środowisko i współpracę z Niemcami
Po prezentacji nt. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego odbyła się dyskusja. Przedstawiane były różne propozycje poszerzenia treści dokumentu. Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki zwrócił uwagę na wyzwanie związane z planowaniem przestrzennym. Wymienił także inwestycje kluczowe dla miasta Gorzowa oraz całej północy województwa.
– Bardzo chcielibyśmy robić plan zagospodarowania przestrzennego, tylko obecne przepisy powodują, że najdrobniejsza zmiana w planie wymaga minimum roku. Przyjęcie przez samorządy tych ogólnych planów to utopia, a jeżeli nie, to będą to tak ogólne dokumenty, że niewiele w rzeczywistości zmienią – stwierdził prezydent.

– Mamy kilka uwag, bo mamy świadomość, że dokument, nad którym pracujemy, jest jeszcze ogólny. Zaniepokoiły nas pewne usunięcia czy korekty, dotyczące szczególnie zadań. Nie ma rozwoju infrastruktury szkolnictwa zawodowego, a to według nas musi się znaleźć w strategii. Z elementów, które dotyczą stricte Gorzowa, to m.in. most zachodni na Warcie, rozbudowa węzła trasy S3 czy północna obwodnica Gorzowa – były w poprzedniej strategii, ale mam nadzieję, że jest to kwestia techniczna, żeby one się znalazły. Kluczowe jest to, o czym rozmawialiśmy w ostatnich miesiącach: tematy kolejowe, na które kładziemy bardzo mocny nacisk. To łącznice kolejowe w Kostrzynie nad Odrą, które diametralnie zmienią możliwości komunikacyjne regionu. Bez tego bardzo trudno będzie odbudować dobrą jakość połączeń. Projekt, który realizujemy już wspólnie z marszałkiem, to „Kolej Plus”, który umożliwi nam sprawne połączenie z Poznaniem przez m.in. Międzychód. Przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego uwagi dotyczące podniesienia standardu tego projektu. Kontynuacją tego jest oczywiście magistrala zachodnia, która jest szalenie ważna dla rozwoju regionu – przeniesie ciężar połączeń kolejowych z mniej zurbanizowanych terenów na osie rozwoju województwa, czyli bezpośrednie połączenie przez Gorzów, Świebodzin i Sulechów do Zielonej Góry. Bardzo zależy mi na tym, aby północ województwa była godnie reprezentowana w strategii – podkreślił prezydent Gorzowa.

Czesław Fiedorowicz, prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr mówił o inwestycjach w ochronę środowiska prowadzonych za zachodnią granicą województwa i możliwościach włączenia się w te przedsięwzięcia:
– Na obszarze przygranicza, głównie z Brandenburgią i Saksonią, będzie realizowany ogromny program dekarbonizacji gospodarki, odejścia od węgla. W najbliższych latach zostanie wpompowanych na ten cel 10 mld euro. Sądzę, że musimy zapisać w naszej strategii to, byśmy byli dołączeni do tej szansy gospodarczej i rozwojowej, tak żeby nasze środowiska naukowe i firmy były powiązane z tym, co wydarzy się po drugiej stronie granicy. Chciałbym zwrócić uwagę na to, by zdecydowanie wzmocnić kwestię dotyczącą polityki wodorowej. Cottbus staje się przyczółkiem produkcji wodoru i przechodzi na komunikację opartą na Gorzowie. To ciekawa szansa również dla Gorzowa Wielkopolskiego, ponieważ struktura komunikacyjna Cottbus i Gorzowa jest w zasadzie taka sama.

O wykorzystaniu potencjału przygranicznego położenia mówił także Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.:
– Wydaje mi się, że po tak długim okresie funkcjonowania i sąsiedztwa dobrze by było stworzyć wspólny zespół, który dokonałby oceny, na czym polegają bonusy z tego położenia, z kim jeszcze można nawiązać współpracę po stronie niemieckiej. Drugi temat to sytuacja na Odrze. Wydaje mi się, że mamy tutaj trochę „poszatkowane” myślenie, jeśli chodzi o ten temat. Dla mnie brakuje jednolitego dokumentu, jak postrzegamy kwestię Odry, ewentualnie Warty. Wymaga to głębokiego przemyślenia i stworzenia czegoś, żebyśmy wszyscy starali się mówić jednym głosem i reprezentować interesy naszego regionu, zwłaszcza na zewnątrz.

Jerzy Kaszyca, wieloletni główny architekt województwa lubuskiego pytał o to, czy w procesie aktualizowania strategii rozwoju regionu biorą udział urbaniści:
– Przestrzeń, którą tworzymy, nie powinna się ograniczać tylko do dwóch wielkich ośrodków – Gorzowa i Zielonej Góry, ale do całej struktury makroregionalnej. Wszystkie problemy strukturalne powinny być koordynowane przez grupę urbanistów. Bardzo gorąco apeluję o to do pana marszałka i wojewody.

Wiele zagadnień poruszył Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza. Stwierdził m.in., że w Strategii Rozwoju Województwa należałoby rozszerzyć zakres programu zapobiegania suszy.
– Z mojej strony jest propozycja, aby obejmowało to nie tylko kwestie rolne i sadownictwo, ale także gospodarkę leśną i kwestię jezior. Od wielu lat jeziora nam zanikają. Szczególny jest przypadek Międzyrzecza i Jeziora Głębokiego. Jeżeli nie będziemy mówić o zielonym Lubuskim, o turystyce, to sami zamkniemy sobie ścieżkę – argumentował burmistrz.

– W kwestii magistrali zachodniej, o której powiedział prezydent Jacek Wójcicki: ten temat jest niezmiernie ważny. Wszelkie działania dotyczące spięcia tranzytu międzynarodowego – kołowego, samochodowego – z linią kolejową, połączenie Gorzowa z Zieloną Górą przez Skwierzynę, Międzyrzecz, Świebodzin i Sulechów jest bardzo ważne. Tym bardziej, że tu lokalizują się ośrodki dotyczące logistyki, czyli jak najszybszego przewozu towarów między północą a południem i wschodem a zachodem regionu. Międzyrzecz od 1 stycznia 2024 r. urósł o 350 hektarów. Udało nam się doprowadzić do tego, że będzie można w końcu wejść z inwestycjami, które dadzą spory zastrzyk finansowy dla Międzyrzecza – dodał Remigiusz Lorenz.

Burmistrz Międzyrzecza zwrócił także uwagę na sprawy dotyczące infrastruktury edukacyjnej i drogowej.

Marcin Górny, zastępca burmistrza Sulechowa:
– Na pewno będziemy chcieli podnieść kwestię dodatkowego węzła trasy S3 w Sulechowie, w północnej części gminy, również w kontekście tych inwestycji, które się działy i będą działy się w najbliższej przyszłości. Jesteśmy jedynym miastem w województwie lubuskim, która ma tylko jeden węzeł na S3. To dla nas sprawa życia i śmierci.

Katarzyna Cheba, członkini zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego:
– Bardzo się cieszę, że wspieranie klastrów zostało wpisane w Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego jako jeden z celów szczegółowych. Widzimy bardzo wyraźnie, że w tych województwach, w których nie wpisano klastrów do strategii, po prostu ich nie ma. Trzeba się przyjrzeć zapisom, które są w strategii, ponieważ nie zawsze były one przygotowane przez osoby, które znają specyfikę klastrów – stwierdziła przedstawicielka LKM.

– Zabiegaliśmy o mocny zapis dla klastrów, bo otwiera on drogę do ważnych realizacji. Wierzymy, że nie tylko Lubuski Klaster Metalowy, ale i inne, będzie z tego zapisu czerpał motywację do rozwoju. Strategia jest dobra, nie ma co do tego wątpliwości. Ale również wniesiemy uwagi do projektu aktualizacji, bo trzeba je mieć. Jeśli mówimy o kolejnym moście na Odrze, trzeba zapytać o potrzebę mostu na Obrze. Jeśli mowa o moście na Bobrze, trzeba pomyśleć o moście na Warcie. W pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego priorytetem była zasada spójności. Ten wskaźnik spójności nie został osiągnięty. Kluczowy dla realizacji tego celu jest Międzyrzecko-Świebodziński Obszar Funkcjonalny. Jeśli mówimy o konieczności budowy węzła na trasie S3, zapytam o północną obwodnicę Gorzowa. Nie rezygnujmy z konkretnych zapisów – dodał Henryk Maciej Woźniak, przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

H. M. Woźniak wspomniał także o transformacji energetycznej oraz inwestycjach w bazę sportową, m.in. ośrodek sportów wodnych w Gorzowie Wlkp.

Agnieszka Rozwoda
, sołtyska Prądocina w gminie Deszczno poruszyła temat problemów komunikacyjnych północy województwa lubuskiego.
– Moim zdaniem dla północy województwa kluczowa jest elektryfikacja i modernizacja linii kolejowej nr 203. Zgadzam się, że jednym z filarów rozwoju województwa jest budowanie integracji przestrzennej regionu. Ale nie mamy połączenia pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem, ta komunikacja jest ograniczona. Powinna być pokazana hierarchia potrzeb – w przypadku braku transportu kolejowego dzieciaki codziennie stoją na przystankach autobusowych, ludzie nie dojeżdżają do pracy. To jest podstawowa potrzeba, która nie jest realizowana – mówiła sołtyska. Na ten sam problem, ale w kontekście studentów, zwrócił uwagę dr hab. Leszek Zguczyński, dziekan gorzowskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Prosił, aby uwzględnić w strategii regionu potrzeby komunikacyjne uczących się młodych ludzi.

– Dziękujemy za wizytę i duże zainteresowanie. Zachęcam do wykorzystywania możliwości elektronicznego zgłaszania uwag. Będziemy formułować też postulaty pod adresem rządu i informować państwa o dalszym przebiegu prac – zapewnił marszałek Marcin Jabłoński.

W spotkaniu konsultacyjnym nt. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego wzięli również udział m.in.: członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak, wicewojewoda lubuski Tomasz Nesterowicz, Magdalena Balak-Hryńkiewicz z Departamentu Gospodarki i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, dyrektor Departamentu Instytucji Zarządzającej Sylwia Pędzińska oraz zastępca dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Cezary Wysocki.

LUM
foto Paweł Wańczko/lubuskie.pl

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
, zdjęcie 1/4

, zdjęcie 2/4

, zdjęcie 3/4

, zdjęcie 4/4


25 stycznia 2024 19:26, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Odtwórzcie jednostkę wojskową w Gorzowie.
To będą i dobre miejsca pracy i mieszkania
I demografia

Jak było kiedyś. Odkąd Gorzów się stacza
Anonim_8546, 26.01.2024, 17:14, 37.248.155.123 ##

Wysychanie jezior tak. Głębokie, nierzym, a jak na Marwicku zbudowali nowy pomost to od razu mówilem że źle i t woda sięga do pasa przy pomoście. Tak to my turystyki rekreacyjnej chociażby dla mieszkańców Gorzowa i okolic nie zapewnimy.

Turystycznie lubuskie jest dno zaniedbane

Komunikacyjnie jest tragedia
A rybek pracy to masakra same kołchozy zagraniczne i magazyny sklepy nic więcej.

Jak z Niemcami chcecie kooperować jak terenu wschodnie byłego NRD to jest bida z nędzą i jedyne co oni to przyjeżdżają ubodzy Niemcy po fajki i kanistry zatankować do słubickiego polenmarkt oraz zjeść przy okazji obiad w taniej polskiej budzie i ostrzyć się tak jest tak fryzjer czy dentysta tańszy jak u nich
Zakupy w Brico zrobić.

I taka wspolpraca.
A Poznań gospodarczo współpracuje bo z wielkopolski jest autostrada bezpośrednio i targi poznańskie słynne.

A w lubuskim przez kłótnie gw-zg a2 przebiega pośrodku między największymi miastami o 70km.
Toto wogóle nie działa

A jak wyglądają drogi dojazdowe do granicy z Niemcami? Że wspomnę o dziurawej jak ser szwajcarski dróżce z libiszyna do witnicy. Wąskiiej że trzeba zjeżdżać na pobocze w doły by przepuścić pojazd z naprzeciwka.

Brak dojazdu połączeń do Międzyrzecza odcięte dębno lubuskie
A gorzowski prezydent jeszcze obcina połączenia wioskom że Deszczno rezygnuje z dożynek żeby zapewnić dojazdy.

Unia tak pomaga chyba sobie. Zakaz palenia węglem gazem samochody tylko na prąd i wiatraki pod każdego donie patrzmy na Niemcy które się staczają nie mieli racji w spr nord stream2 tak o teraz strzelają sobie w stopę może ich ja to stac

Taka unia się rozpadnie ezszybciej niż wszyscy sądzą a my zostaniemy z ręką w nocniku

Dlatego bierzmy pieniądze z niej tylko w rozsądny sposób na inwestycję które nam są potrzebne by zbudować tu potencjał a nie się dostosować do ich strategii zero gross zielonych ekologów którzy o niej pojęcia nie mają (samochód spalinowy przerobiony na LPG powoduje zerowa prawie emisję a oni idą w elektryki bo tak ivh przekupuje lobby miliardowych koncernów samochodowych wiwetrxscych w tym interes,)te dotacje Polsce przyznawane na zachod wracają w postaci dostarczania nam technologii.
Anonim_8546, 26.01.2024, 20:53, 37.248.155.123 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Dach-System" Sp.j.

ul. Husarska 35, Gorzów Wlkp.
tel. 95 725 09 99
branża: Dachy, rynny <czytaj dalej>
"Robdom" Rober Zawór

ul. Ogińskiego 6 D m. 6, Gorzów Wlkp.
tel. 693 749 998
branża: Elektroinstalatorstwo <czytaj dalej>
Wilkowska Danuta Pośrednictwo Ubezpieczeniowe

ul. Pomorska 13 /1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 725 85 58
branża: Ubezpieczeniowi pośrednicy <czytaj dalej>

Grozi im 12 lat więzienia
Mieli pistolet, grozili jego użyciem. Podejrzani zatrzymani i aresztowani. Policjanci zatrzymali ... <czytaj dalej>
A może do Tirany
Polskie Porty Lotnicze poinformowały o wynikach przewozowych lubuskiego lotniska Zielona ... <czytaj dalej>
Wyjątkowy Dzień Dziecka
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzyszczynce zorganizował 4 czerwca Dzień Dziecka ... <czytaj dalej>
Problemy na Rondzie Santockim
Podjęliśmy interwencję w sprawie zgłaszanych przez gorzowian problemów przy wjeździe ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_1390.jpg
admin ego:
Wakacje Polaków 2024
Wakacje 2024 - Polacy chcą podróżować na własnych zasadach. Od kilku ... <czytaj dalej>
admin ego:
Nokia i skradziony parasol
Dziś spaliśmy na dziko na obrzeżach Tampere. Specjalnie wybraliśmy to ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
EmbannyYQ:
buy cialis online india 153 reports 207 reports 249 reports 196 reports 190 reports 106 reports 153 reports 191 reports 192 reports 201 reports 211 re <czytaj dalej>
Anonim_8251:
bo wiesniak wyszedl z wioski i teraz ma sie za miastowego tylko słoma z butów wystaje <czytaj dalej>
Anonim_9416:
Północ jest zapyziała województwa bo radni politycy i prezydent Gorzowa myślą tylko o sobie jako o pempku świata całkowicie ignorując mieszka <czytaj dalej>
Anonim_2811:
"Spektakularny" sukces. No cóż Zielonogórzanie sie cieszą... <czytaj dalej>
Anonim_9416:
Gorzów Wielkopolski!
Akademia gorzowska! Nie Jakuba z paradyża
Uniwersytet Lubuski!! <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej