środa 21 lutego 2024     Eleonora, Feliks, Kiejstus
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Zawodowcy w Gorzowie 2.0 – to już jest koniec…
eGorzowska - 12827_PNbthpUmdetDVYR2zLgk.jpgDobiegła końca realizacja projektu pod nazwą Zawodowcy w Gorzowie 2.0. Był to jeden z największych projektów realizowanych w naszym mieście w placówkach edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty nowych technologii, kursy i szkolenia nadające uprawnienia, zorganizowano płatne praktyki i staże dla uczniów, start-upy, koła naukowe i wizyty w zakładach pracy. Zaplanowano i zrealizowano szereg działań związanych z doradztwem zawodowym. Realizowano je z myślą o wspieraniu młodzieży w podejmowaniu decyzji zawodowych, budowaniu ich Indywidualnych Planów Działań przy wsparciu doradców zawodowych.

Dzięki projektowi jego uczestnicy potrafią doskonalić swoje umiejętności interpersonalne, przygotowywać się do procesu rekrutacji, uczyć się kreowania własnego wizerunku na rynku pracy. Było to możliwe nie tylko dzięki warsztatom, ale także dzięki mobilnej platformie edukacyjnej, na której znajdują się filmy szkoleniowe, testy i materiały wspierające uczenie się. Młodzież mogła zgodnie z rozpoznanym indywidualnym potencjałem zaplanować własną ścieżkę edukacyjno-zawodową prowadzącą do zaistnienia na rynku pracy jako pracownik na stanowisku branżowym, pracownik na stanowisku specjalistycznym, czy też jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Cele i założenia w projekcie zostały osiągnięte dzięki przeprowadzeniu aż 24 różnego typu warsztatów (copywriting; obsługa kas fiskalnych; profesjonalna fotografia; filmowanie, animacja, montaż; kreatywne techniki koloryzacji oraz strzyżenia damskiego i męskiego; kreowanie i wizualizacja wizerunku; barber styling, nowoczesne techniki odbarwiania i rozjaśniania włosów; serwis śniadaniowy w hotelu; qulinaria; produkcja wyrobów piekarsko-cukierniczych; wyroby cukiernicze; projektowanie i wizualizacja ogrodów; pielęgnacja terenów zielonych; mechatronika samochodowa; model programowalnego taśmociągu; inteligentne instalacje elektryczne; konwersja napędu tradycyjnego; programowanie sterowników PLC; montaż i administrowanie systemu dostępu; programowanie obiektowe w MS VISUAL STUDIO 2015; sieci komputerowe EXTRA NETWORK; projektowanie i wykonywanie płytek prototypowych; RFID - nowoczesna inwentaryzacja oraz czterech szkoleń - okablowanie strukturalne; wymagania normy ISO 9001-2015; projektowanie aplikacji mobilnych oraz (dla nauczycieli) metodyka pracy z wykorzystaniem profesjonalnych zestawów panelowych mechatroniki samochodowej.

Zrealizowano kursy, w tym: obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z obsługą butli LPG; operator podestów ruchomych przejezdnych; obsługa suwnic; diagnostyka stacji kontroli pojazdów; spawanie metodą 135 blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi; elektromechanik urządzeń chłodniczych; uprawnienia do 1 kV; kurs wychowawców wypoczynku; barista; barman i florysta. Kursy te dały uczestnikom możliwość zdobycia nowych, oczekiwanych na rynku pracy, uprawnień i kwalifikacji.

Projekt obejmował wsparciem również nauczycieli. Poprzez udział w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach i warsztatach oraz wizytach studyjnych w zakładach pracy mogli podnosić kwalifikacje i doskonalić posiadane kompetencje zawodowe.

Poza działaniami typowo projektowymi, w których uczestniczyli uczniowie gorzowskich szkół kształcących zawodowo, realizowane były także działania okołoprojektowe. Do jednego z najbardziej spektakularnych działań należała organizacja Gorzowskich Targów Edukacyjnych – szkoły i pracodawcy. Celem targów była przede wszystkim promocja szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy. Dlatego też podczas imprezy oprócz szkół prezentowali się także przedsiębiorcy. Targi podzielone były na strefy branżowe. Dzięki temu, że targi miały charakter interaktywny uczeń mógł nie tylko otrzymać folder z niezbędnymi informacjami, ale też zobaczyć konkretny produkt, uruchomić maszynę lub urządzenie, czy przeprowadzić doświadczenie.
Podczas imprezy zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i ich rodzice mieli możliwość pozyskania kompletnego pakietu informacji, dowiadując się przy tym jakie zawody są potrzebne na rynku pracy, jakie umiejętności i predyspozycje są niezbędne, aby je wykonywać, jakie warunki pracy oferują konkretni pracodawcy oraz w której szkole można podjąć naukę w danym zawodzie.

Doradcy zawodowi, którzy uzyskali kwalifikacje w ramach pierwszego projektu „Zawodowcy w Gorzowie”, przed rozpoczęciem targów przeprowadzili wcześniej diagnozy wśród uczniów klas ósmych w zakresie predyspozycji i potencjalnych umiejętności uczniów. Na podstawie wyników tych diagnoz stworzono profile zawodowe uczniów, co pozwoliło na opracowanie indywidulanych map zwiedzania targów.

W ramach projektu, w latach 2018-2020, zorganizowana była trzykrotnie Gala Zawodowców w Gorzowie. Przedsięwzięcie miało na celu promowanie kształcenia zawodowego, upowszechnienie informacji o kształceniu zawodowym w odniesieniu do lokalnego i krajowego rynku pracy, zacieśnianie współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami oraz promowanie umiejętności nabywanych podczas realizacji zajęć w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0, a także zacieśnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów stojących przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.

W Gali Zawodowców w Gorzowie uczestniczyli zaproszeni goście, tj. przedstawiciele pracodawców i przedsiębiorców, zrzeszających ich izb i stowarzyszeń, uczelni wyższych, współpracujących, zaprzyjaźnionych oraz sympatyzujących z projektem przedstawicieli instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego, radni Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a także uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych.

Podczas Gali Zawodowców w Gorzowie wręczone zostały nagrody laureatom konkursów, wręczono również książeczki spawacza uczestnikom jednego z kursów realizowanych w ramach projektu. Główną częścią programu był Zawodowy Talent SHOW, podczas którego swoje umiejętności prezentowały zespoły z jedenastu gorzowskich szkół objętych projektem.

W ramach projektu doposażono szereg różnych pracowni zawodowych, np. Zespół Szkół Ekonomicznych zyskał nową pracownię fotograficzną, Zespół Szkół Odzieżowych – pracownie grafiki komputerowej i doposażenie pracowni barberskiej, Zespół Szkół nr 14 – wyposażenie pracowni cukierniczej. Specjalistyczny sprzęt uzupełniający wyposażenie pracowni programowania i tworzenia sieci trafił także do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, sterowniki PLC i sprzęt do konstruowania rowerów elektrycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Zespół Szkół Mechanicznych w trakcie trwania projektu zostały rozwiązane, a szkoły wchodzące w ich skład zostały włączone do nowo utworzonego Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Dzięki temu nowe Centrum posiada zakupiony w ramach projektu system RFiD, drukarki 3D, panele mechatroniczne, symulatory spawania i wiele innych.

W ostatnim roku realizacji projektu, pozyskano alokacje, w ramach której zakupiono dwa auta do nauki zawodu, do celów diagnostycznych i szczegółowego poznania tematyki związanej z aktualnym wyposażeniem pojazdów samochodowych oraz urządzenia VR. Urządzenia te wspomagają trening funkcji poznawczych uczniów, pozwalają symulować środowisko pracy oraz mogą być wykorzystywane w celu diagnozy już nabytych umiejętności.

Zakup zestawu do wirtualnego laboratorium zawodowego uatrakcyjnił proces dydaktyczny. Dzięki immersji, czyli poczuciu całkowitego zanurzenia się w wirtualny świat, uczniowie intensywnie doświadczają, a przez to nabywają konkretne umiejętności zawodowe w sposób bezpieczny. Praca z wykorzystaniem zestawu pozwala na otrzymanie przez ucznia informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, co wspiera motywację młodzieży. Technologia VR/AR jest również narzędziem, które pomaga nabywać praktyczne umiejętności „na odległość” i stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby pracodawców, w tym gospodarki postcovidowej.

Projekt objął wsparciem wszystkie szkoły kształcące zawodowo, dla których organem prowadzącym było Miasto Gorzów Wielkopolski, tj.: Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Odzieżowych, Zespół Szkół Ogrodniczych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Technikum nr 8 w Zespole Szkół nr 12, które zostało włączone w trakcie trwania projektu do Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół nr 14 oraz Liceum Plastyczne, a także Zespół Szkół nr 1, którego organem prowadzącym jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, jeden z partnerów projektu. Działaniami projektowymi łącznie objęto 4 576 uczniów oraz 62 nauczycieli.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski. Projekt był realizowany od stycznia 2018 roku do maja 2023 roku. Łączna wartość projektu wyniosła 19 533 265,17 zł, z czego 18 329 873,52 zł stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych.

Projekt miał charakter partnerski i był realizowany we współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim, Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska oraz Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Podsumowanie projektu
• 4576 uczniów
• 62 nauczycieli kształcenia zawodowego
• 15 wizyt studyjnych w renomowanych i innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz na targach branżowych
• 30 innowacyjnych programów nauczania kształcenia zawodowego
• 3375 indywidualnych diagnoz potrzeb rozwojowych uczestników
• 270 uczestników kursu Profesjonalna rekrutacja
• 301 uczestników treningu interpersonalnego
• 1240 miejsc na kursach i warsztatach
• 39 kursów, warsztatów i szkoleń, w tym 11 nadających kwalifikacje lub uprawnienia
• 14 nauczycieli na studiach podyplomowych
• 10 start-up
• 4 koła naukowe
• 398 uczniów na stażach i praktykach u pracodawców i przedsiębiorców
• 13 doposażonych szkół i placówek

UM

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
, zdjęcie 1/5

, zdjęcie 2/5

, zdjęcie 3/5

, zdjęcie 4/5

, zdjęcie 5/5


8 sierpnia 2023 08:42, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Można zdobyć małe granty
- Z małych grantów skorzystało już wiele fundacji, stowarzyszeń i samorządów. Współpraca transgraniczna jest dla nas bardzo ważna – zapewnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Wrzos

ul. Borowskiego 35 /1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 03 33
branża: Kamieniarskie usługi <czytaj dalej>
"Auto-Szyby" S.C. Jarosław Raczkowski Piotr Sułecki

ul. Zielona 33 -34, Gorzów Wlkp.
tel. 95 723 99 27
branża: Samochody - szyby <czytaj dalej>

Autorytet
KARTKA Z KALENDARZA... ... dziś 102. rocznica urodzin WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO - ... <czytaj dalej>
Gorzów a sztuczna inteligencja
Czy będziemy umieli zarobić na sztucznej inteligencji w Gorzowie? Jak będziemy ... <czytaj dalej>
Jazzowy duet w Gorzowie
Na ten koncert biletów nie można było dostać już na ... <czytaj dalej>
Jacy jesteśmy po wyborach
Utrata wiary w demokrację i wrogość wobec politycznych przeciwników. Polska ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_1969.jpg
admin ego:
Na szwedzkiej prowincji
Skoro wczoraj wylądowaliśmy wirtualnie na szwedzkiej prowincji, pozostańmy tam jeszcze ... <czytaj dalej>
admin ego:
Dają wsparcie. Nie trzeba skierowania
Wyjdź z domu i przyjdź do nas, czekamy na Ciebie ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
W sprawie sztucznej inteligencji
Koniec negocjacji w sprawie unijnego AI Act. Ostateczną treść poznamy ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_6142:
Pięknie.zmp <czytaj dalej>
Anonim_9422:
Inteligentni mieszkańcy nie wybiorą developera
Bo chcą tanio płacić raty kredytów i najmu. I to jest największym problemem
Trzeba nie <czytaj dalej>
Zawarcianin bez kładki:
Woźniak, twój czas minął. Nic dobrego nie zrobiłeś tylko hop tu, hop tam. Wiarygodny nie jesteś. <czytaj dalej>
Anonim_9674:
Pełne poparcie, brak tylko krótkiego komunikatu, jak nie zrobicie tego w 3 lata to następny sejmik wybieramy w zachodniopomorskim. A 3 LTA TO KUPA <czytaj dalej>
Maria:
Cudowny Duet.Duma rozpiera że Obaj muzycy mocno powiązani z Gorzowe..Brawo. Piękna sesja zdjęciowa. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej