niedziela 25 lutego 2024     Wiktor, Cezary, Zygfryd
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Pierwszy w województwie ośrodek geriatrii
eGorzowska - 12324_ySbyqwJDc34oafTJ9fVZ.jpg- To pierwszy w regionie ośrodek geriatrii z prawdziwego zdarzenia, ale musimy ich mieć więcej – podkreślała podczas otwarcia placówki marszałek Elżbieta Anna Polak.

Mamy to! W poniedziałek, 13 lutego 2023 r. w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu otworzyliśmy Ośrodek Geriatrii – pierwszą taką placówkę w województwie.

- Właśnie zaczyna się kolejny ważny etap w historii naszego szpitala – mówiła witając przybyłych na uroczystość gości Katarzyna Lebiotkowska, prezes zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistyczno-Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu. – Sześć lat temu przecinaliśmy wstęgę na otwarciu Lubuskiego Centrum Pulmonologii. Dziś, po czterech latach starań, otwieramy pierwszy w województwie ośrodek geriatrii.

Ośrodek otwarty, teraz czas na kontrakt z NFZ
Podczas uroczystego otwarcia marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że samorząd województwa zadbał nie tylko o dzieci i mamy, otwierając Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, ale także o seniorów. W Lubuskiem na 150 babć przypada 100 wnuków. – I musimy pomyśleć, w jaki sposób to najmłodsze pokolenie wesprzeć. Takich ośrodków powinno być znacznie więcej! – mówiła lubuska marszałek. - Na niecały milion Lubuszan mamy w regionie prawie 230 tys. seniorów. Jeden ośrodek geriatryczny to stanowczo za mało. Pamiętam, jak oglądaliśmy ten budynek w stanie surowym i zapytałam panią prezes, czy damy radę przygotować tu szpital tymczasowy. Byliśmy wtedy w czasie pandemii i musieliśmy znaleźć obiekt zastępczy dla szpitala tymczasowego w szpitalu klinicznym, aby Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oddać mamom i dzieciom. Pani prezes bez wahania od razu podjęła decyzję i powiedziała, że zdążymy – przypomniała marszałek.

Marszałek Polak pogratulowała całemu zespołowi szpitala w Torzymiu na czele z prezes Katarzyną Lebiotkowską oraz doktor Urszulą Kawalec-Hurny, konsultant wojewódzką w dziedzinie geriatrii. - Najpierw była inicjatywa i potrzeba przekonywania, że musimy mieć w regionie ośrodek geriatryczny z prawdziwego zdarzenia, a teraz musimy mieć na niego kontrakt. Liczę, że nie będzie wątpliwości i Narodowy Fundusz Zdrowia ten kontrakt wkrótce z nami podpisze – dodała marszałek Elżbieta Anna Polak.

W geriatrii jest jeszcze wiele do zrobienia
Prof. Tomasz Targowski, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, pogratulował zarządowi województwa, prezes szpitala oraz pani doktor utworzenia tak wspaniałego ośrodka.

- Przybywa nam seniorów i więcej zasobów opieki zdrowotnej zużywają najstarsze pokolenia. Każda taka inicjatywa tworzenia nowych ośrodków geriatrycznych zasługuje na poparcie. Opieka geriatryczna wymaga jeszcze wielu starań, żebyśmy dorównali innym krajom, zarówno jeśli chodzi o liczbę specjalistów, jak i liczbę łóżek – mówił prof. Targowski i wyliczał: - U nas z tymi miejscami jest na razie krucho, mamy przelicznik 3-4 łóżek na 100 tys. mieszkańców. W kraju takim jak np. Szwecja przelicznik wynosi 25 łóżek na 100 tys. mieszkańców. Jeszcze dużo pracy przed nami wszystkimi.

- Przyłączam się do prośby do przedstawicieli NFZ o pochylenie się nad tym ośrodkiem i zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie geriatrii tu, w Torzymiu - mówił prof. Tomasz Targowski, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii.

Ten ośrodek napawa dumą
Urszula Kawalec-Hurny, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, podkreślała, że zmieniające się trendy demograficzne i epidemiologiczne powinny decydować o tym, w jakim kierunku rozwijają się palcówki medyczne. - Wbrew alarmującym przewidywaniom demograficznym, geriatria w Polsce zostaje w dalszym ciągu jedną z najbardziej zaniedbywanych dziedzin medycyny. Brakuje specjalistów geriatrii i miejsc, w których mogliby się kształcić i w których mogliby pracować – podkreśliła Urszula Kawalec-Hurny. - Dopiero niedawno, po wielu latach starań, geriatria stała się obowiązkowym przedmiotem nauczania na wydziałach lekarskich uniwersytetów medycznych, dlatego ogromne wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie, jakim jest Ośrodek Geriatrii w Torzymiu napawa mnie ogromną dumą i jest dla mnie wielką radością jako konsultanta wojewódzkiego i lekarza geriatrii.

- Mam nadzieję na szybkie uzyskanie akredytacji do specjalizacji dla geriatrii w Ośrodku Geriatrii w Torzymiu, a poprzez stworzenie warunków pracy i pokazanie możliwości leczniczych geriatrii na zachęcenie lekarzy do kształcenia w tym kierunku – mówiła Urszula Kawalec-Hurny.

Szpital rozwija się w sposób imponujący
Waldemar Sługocki, poseł na Sejm RP, podkreślał, że wszystko bierze się od idei, które rodzą się w głowach ludzi i tak też było w przypadku Torzymia. Poseł podziękował doktor Urszuli Kawalec-Hurny. – Cieszę się, że mamy światłych, odważnych menadżerów w ochronie zdrowia, którzy chcieli podjąć to zagadnienie, a Zarząd Województwa Lubuskiego z panią marszałek Elżbietą Anną Polak jest odważny i nie boi się podejmować wyzwań. Ma wsparcie radnych koalicyjnych, którzy nie boją się podejmować trudnych wyzwań i brać odpowiedzialności za to, co się dzieje – mówił poseł Sługocki i dodał: - Te idee i pomysły jeszcze w fazie koncepcji są krytykowane i dyskredytowane, a potem kiedy inwestycje się udają są przemilczane.

- To pierwsza taka placówka i dlatego szczególna - poseł Waldemar Sługocki zaznaczył, że ośrodek geriatrii jest dobrym przykładem współpracy samorządów. Inwestycja realizowana jest przez samorząd wojewódzki, ale wkład finansowy miała także Gmina Torzym. - Cieszę się, że samorząd gminy Torzym w ramach swoich możliwości dofinansowuje i partycypuje oraz dostrzega tę potrzebę.

Samorząd wie, czego potrzebują Lubuszanie

- Chciałbym bardzo docenić to, że pani marszałek Elżbieta Anna Polak - wraz z moimi koleżankami i kolegami parlamentarzystami – realizuje konsekwentnie program pokazania mi, że Lubuskie to nie tylko koszary i czołgi – zażartował poseł Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej w latach 2011-2015. – Kilka miesięcy temu miałem zaszczyt być gościem wspaniałego Kongresu Kobiet, a dziś zostałem zaproszony tutaj. Możecie być dumni z tej placówki, która jest przykładem tego, jak dobrze działa samorząd województwa lubuskiego, w szczególności – pod kierownictwem pani marszałek, z członkami Zarządu, z radnymi Sejmiku. Ale też to przykład, jak dobrze działa samorząd w ogóle, bo to samorząd wie, co jest potrzebne mieszkańcom Lubuskiego, to samorząd wie, jak najlepiej wasze – podatników – pieniądze wydawać. Najgorzej jest, gdy decyzje zapadają w Warszawie i rozwozi się według uznania kartoniki: jak ktoś był grzeczny, to dostaje, a jak niegrzeczny – to nie. Tak nie może być! – podkreślił poseł Siemoniak.

Senator Władysław Komarnicki przypomniał, jak na otwarciu budynku głównego szpitala w Torzymiu, zachwycali się z przyszłym marszałkiem Senatu prof. Tomaszem Grodzkim lecznicą. - Po wysłuchaniu wtedy pani prezes, powiedziałem głośno: Jestem spokojny o rozwój tej placówki. I ta wizja jest realizowana bardzo konsekwentnie.

Senator Komarnicki wręczył marszałek Polak list od marszałka Senatu, a prezes Lebiotkowskiej – herb Senatu RP.

Kolejne wyzwanie: termomodernizacja oraz...

- W życiu publicznym wszyscy musimy mieć siłę do podejmowania kolejnych wyzwań. By mieć determinację, potrzebujemy dowodów, że podejmowane przez nas działania mają sens. I tak jest właśnie ze szpitalem w Torzymiu – podkreślił członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, nawiązując do faktu, iż to właśnie w odniesieniu do Torzymia w 2010 roku zapadła decyzja, by pierwszy szpital wojewódzki przekształcić w spółkę. - Te kilkanaście lat zostało świetnie wykorzystanych. Szpital zrealizował wiele projektów.

- I prawdopodobnie już niebawem rozpocznie się tu realizacja kolejnego dużego projektu o podobnej wartości blisko 20 mln złotych – zapowiedział Marcin Jabłoński, podkreślając, że będzie to przedsięwzięcie przy bardzo dużym wsparciu funduszy unijnych. – To będzie kompleksowa termomodernizacja obiektów szpitala, gruntowna przebudowa zasilania, zainstalowane zostaną pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne... Mam nadzieję, że ten projekt zostanie równie sprawnie zrealizowany.

Wysiłek, który został włożony - zaowocuje
Burmistrz Torzymia Ryszard Stanulewicz zaznaczył, że bezpieczeństwo zdrowotne jest najwyższą wartością. - Żeby to spełnić, konieczne są ośrodki i profesjonalna, najlepsza kadra. Wielka duma i radość, że w Torzymiu właśnie taki ośrodek z kadrą powstał. Ośrodek, który jest kolejnym etapem do rozwoju służby zdrowia w województwie lubuskim, ale też w gminie Torzym. Jako samorząd gminy Torzym poczuwaliśmy się do pomocy, aby nasz szpital, jak najbardziej profesjonalnie się rozwijał. Koniec wieńczy dzieło – mówił burmistrz.

Podczas uroczystości Daria Kaczmarek – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - odczytała list w imieniu dyrektor Ewy Skrbeńskiej, która nie mogła wziąć udziału w uroczystości.

Metamorfoza szpitala w Torzymiu

Zaczęło się od uruchomienia poradni geriatrycznej oraz wpisania do rejestru podmiotów leczniczych oddziału geriatrycznego, co miało miejsce w 2015 r. Następnie powstała koncepcja utworzenia przy Szpitalu w Torzymiu pierwszego w województwie ośrodka, który otoczyłby seniorów kompleksową opieką zdrowotną. Według przyjętych założeń w jego strukturach znalazł się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Geriatryczny, pomieszczenia fizjoterapii z salami do rehabilitacji oraz strefa dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu w ostatnich latach przechodzi dużą metamorfozę. Wychodząc naprzeciw potrzebom starzejącego się społeczeństwa jednym z celów była organizacja i rozwój lecznictwa geriatrycznego. Dziś szpital jest organizacyjnie i kadrowo przygotowany do świadczenia usług zdrowotnych dla osób w podeszłym wieku.

Przyspieszenie w pandemii

W 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano pierwsze roboty budowlane. Inwestycja była realizowana etapami przez kolejne trzy lata. Pandemia koronawirusa oraz wynikająca z niej potrzeba utworzenia dodatkowych miejsc do leczenia pacjentów chorujących na COVID-19 spowodowały przyspieszenie prac budowlanych. W 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o utworzeniu miejsc obserwacyjno-zakaźnych w ramach II poziomu zabezpieczenia Covid-19 w obiekcie Ośrodka Geriatrii, przeznaczając na ten cel dodatkowe wsparcie finansowe. Inwestycja została zakończona w grudniu 2022 r. W jej efekcie oddano do użytku nowoczesny obiekt o powierzchni ponad 2200 m², mieszczący 70 łóżek szpitalnych w komfortowych salach. Budynek został wyposażony w nowe urządzenia i sprzęt medyczny, w tym dwie windy szpitalne, agregat prądotwórczy, a także instalację gazów medycznych.

Ośrodek Geriatrii zlokalizowany jest w istniejącym budynku, w kompleksie leśno-parkowym na terenie szpitala. Pacjent wymagający opieki geriatrycznej w jednym budynku będzie miał kompleksową opiekę.

Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 18,25 mln zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego to ponad 17,3 mln zł. Wkład własny szpitala wyniósł 547,6 tys. zł, 150 tys. zł dołożyła Gmina Torzym, a blisko 281 tys. zł pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

LUM


14 lutego 2023 07:05, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Można zdobyć małe granty
- Z małych grantów skorzystało już wiele fundacji, stowarzyszeń i samorządów. Współpraca transgraniczna jest dla nas bardzo ważna – zapewnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Kowaluk Eugeniusz Zakład Szewski

ul. Armii Polskiej 21, Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 29 71
branża: Szewskie usługi <czytaj dalej>
"Melisa" S.C. Apteka Eryka Fischer-Cichocka Małgorzata Konrad

ul. Czarneckiego 10, Gorzów Wlkp.
tel. 95 723 17 11
branża: Apteki <czytaj dalej>

Nie tylko Diuna
Nie tylko kolejne premiery, ale i pokazy specjalne proponuje ... <czytaj dalej>
Historia, o której nie można zapomnieć
W mediach niesie się informacja o śmierci Tomasza Komendy. Wśród ... <czytaj dalej>
Filharmonia Gorzowska z nominacją Fryderyków 2024
Filharmonia Gorzowska nominowana do nagrody Fryderyk 2024> Akademia Fonograficzna ogłosiła nominowanych ... <czytaj dalej>
Dla doradców zawodowych
Jesteś doradcą zawodowym albo realizujesz zadania z zakresu doradztwa zawodowego? ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2024 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu organizuje konkurs fotograficzny „Bogdaniec - <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - image075.jpg
admin ego:
Gontowiec nad Pucyfikiem
W piątek buszowaliśmy nad Pucyfikiem, jak niektórzy nazywają Zatokę Pucką, ... <czytaj dalej>
admin ego:
Szkoła jako skansen historii myśli ludzkiej
Wojciech Eichelberger na pierwszym miejscu wśród przyczyn depresji dzieci i ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie
W ostatnich latach coraz częściej zdarzają się ataki na jednostki ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
W sprawie sztucznej inteligencji
Koniec negocjacji w sprawie unijnego AI Act. Ostateczną treść poznamy ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_6553:
media mówią żeby iść głosoawć to ludzie idą głosują nie wiedzą na kogo nic nie wiedzą ale głosują bo media im to wmówiły

p <czytaj dalej>
Anonim_6553:
pozabierać srajfony to sie wezmą do nauki i od razu znikną zaległości <czytaj dalej>
Zawarcianin bez kładki:
Czy można w Gorzowie tytułem eksperymentu wprowadzić weksle. Każdy radny podpisze weksel na 150% wartości dochodów z pracy w radzie i majątku. <czytaj dalej>
Anonim_5314:
Kompletnie nie zrozumiałeś przekazu. Nasze dzieci nie przybyły tu z Marsa. To my jesteśmy dla nich wzorem do naśladowania. <czytaj dalej>
Anonim_6553:
od kiedy do starsi mają okazywać szacunek młodszym a nie na odwrót?

czy dożyliśmy czasów gdzie babcia w autobusie ma ustepować dzie <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej